Spotkanie formacyjne sióstr wieczystek w Wikariacie Misyjnym

05-10-2017 | Echo z misji

W naszym domu rekolekcyjnym w Tiquipaya odbyło się w dniach 29.09. – 01.10.2017 r. spotkanie formacyjne dla sióstr po ślubach wieczystych. Uczestniczyło w nim 22 siostry z 8 placówek Wikariatu Misyjnego.

 

Nasz duchowy przewodnik na te dni, o. Marcelo Aranibar Flores, Karmelita Bosy, wygłosił konferencję o dynamizmie wspólnoty. W swoim rozważaniu, w oparciu o przykład  życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przedstawił ważność życia wspólnotowego i konieczność wdzięczności wyrażanej Bogu za dar życia konsekrowanego i otrzymane powołanie. Mówił także o potrzebie nieustannej troski o wzrost naszej świętości w codziennym życiu podkreślając, że „życie wspólnotowe jest możliwe, jeżeli mamy wiarę”, która uzdalnia nas do tego, by „czynić wszystko z miłością do Boga i dla Niego”.

 

Miałyśmy również możliwość wspólnego podzielenia się swoim doświadczeniem życia we wspólnocie i udzielenia odpowiedzi na pytania, które zostawił nam o. Marcelo:

 

Kim jesteśmy? Jesteśmy Siostrami Służebniczkami wybranymi przez Boga; wszystkie podążamy tą samą drogą, ale każda ze swoimi darami i ograniczeniami.

Skąd przychodzimy? Wszystkie pochodzimy od Boga, ale każda ma inną drogę; ze swoją historią życia i powołania tworzymy różne wspólnoty.

Dokąd zmierzamy? O jakiej wspólnocie śnimy? Naszym celem jest świętość; nie śnimy o wspólnocie anielskiej, lecz o wspólnocie w której centrum jest Jezus i zaufanie; wspólnota to miejsce, gdzie potrafimy akceptować siebie i innych; gdzie będziemy się wzajemnie szanować, rozumieć i doceniać, i w której będzie wzajemny dialog, zrozumienie i braterstwo.

 

Jesteśmy ludźmi z ograniczeniami i możliwościami. Żyjąc modlitwą, wiarą i Eucharystią, na wzór naszego Ojca Założyciela, możemy przekształcać nasze ograniczenia w cnoty, które pomogą nam być wiernymi w otrzymanym powołaniu.

 

Na zakończenie była sprawowana Msza św. według formularza ku czci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki naszego Wikariatu Misyjnego.

 

Dziękujemy Siostrze Bejzymie Jodłowskiej, Przełożonej Wikariatu, która zorganizowała dla nas to spotkanie formacyjne. Ufamy, że pomoże nam ono w codzienności żyć według usłyszanych treści.

 

s. M. Jenny Soruco Ocampo