Spotkanie formacyjne dla świeckich pracowników

W dniach 13 – 14 września 2019 r.  w domu generalnym w Dębicy odbyło się spotkanie formacyjne „Pokój serca” dla świeckich nauczycieli i pomocy nauczycieli zatrudnionych w naszych ochronkach. Wzięło w nim udział 34 osoby z całej Polski.

Spotkanie zorganizowała s. Małgorzata Kaput odpowiedzialna za sprawy wychowania w naszym Zgromadzeniu. Poprowadził  je ks. Rafał Huzarski SJ – dyrektor Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe. W programie spotkania znalazły się konferencje, medytacje w oparciu o Słowo Boże oraz zajęcia warsztatowe. Punktem kulminacyjnym była Msza Święta poprzedzona okazją do skorzystania z sakramentu pojednania.

Kolejne, tego typu spotkanie, planowane jest w miesiącu marcu 2020. Do udziału w nim zapraszamy już dzisiaj wszystkich pozostałych pracowników naszych dziełach.

s. Małgorzata Kaput