Spotkanie Duchowych Pomocników Powołań w Tuchowie

W sobotę 9 czerwca 2018 r., kolejny już raz do naszego domu w Tuchowie przy ul. Zielonej 10 zjechali się przedstawiciele Duchowych Pomocników Powołań – ponad 60 osób z kilku miejscowości – większość pod opieką naszych sióstr. Przybyli z : Markowej, Żabna, Żołyni, Kamienia, Tarnowa, Zabawy, Ciężkowic i Tuchowa. Wśród uczestników przedstawiciele kilku pokoleń: dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie . Jedni pierwszy raz inni kolejny.

 

„Bóg – dobry aż tak?!”  to temat, który wybrał kapłan będący w tym dniu naszym przewodnikiem –  ks. Tomasz Wroński – wikariusz z parafii św. Krzyża i MBNP w Tarnowie.

 

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy, by w obecności najważniejszego Gospodarza tego rozpocząć dzień pełen łaski. Gości przywitała Siostra Prowincjalna Eudoksja Twardowska. Następnie odbyło się spotkanie integracyjne przy kawie i ciastku, by z odnowionymi siłami fizycznymi zaangażować się całym sercem w duchową podróż.

 

Podczas konferencji został przybliżony temat Bożego miłosierdzia – nieskończonej dobroci i miłości Boga, która najpełniej objawia się w sakramencie pokuty. Ksiądz wychodząc od tekstów biblijnych prowadził swoich słuchaczy do spotkania z Bogiem, którego dobroć zdumiewa i zachwyca, ośmiela i zaprasza nieustannie do coraz to większej zażyłości.

Po konferencji rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Była także okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Ponieważ chętnych do spowiedzi było wyjątkowo dużo czas przeznaczony na spotkanie z Jezusem eucharystycznym znacznie się wydłużył.

Najważniejszy punkt programu to Eucharystia z homilią w czasie której kapłan wpisując się w „edmundowy zachwyt świętymi” podzielił się z nami swoją miłością do św. Rity ukazując ją jako kobietę mądrą, zakochaną w Bogu i niezwykle otwarta na nasze potrzeby. Podczas modlitwy towarzyszyła nam muzycznie s. Anna Sok – nowicjuszka oraz s.Barbara Szeliga.

 

Obiad w tuchowskim refektarzu to okazja do rozmów –  zrobiło się niezwykle gwarno. Po obiedzie wróciliśmy do kaplicy na modlitwę różańcowa w intencji nowych powołań do Zgromadzenia. Spotkanie w auli, ubogaciły swoim występem siostry nowicjuszki. Byliśmy świadkami niezwykłego dialogu rozumu, serca i woli młodej dziewczyny, która wezwał Pan do swojej szczególnej służby. Była okazja do głębszej refleksji i dużo radości, która udzieliła się nam od naszych najmłodszych sióstr. Nastąpiła mała prezentacja – mogliśmy się dowiedzieć „kto i skąd przyjechał?”. Siostra Prowincjalna podziękowała uczestnikom spotkania, księdzu prowadzącemu oraz Siostrze Przełożonej Gizeli za trud jaki siostry wspólnoty tuchowskiej włożyły w przygotowanie tego spotkania.

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia to ostatni akcent spotkania. Z Bożym błogosławieństwem przekazanym nam przez kapłana – duchowego przewodnika zostaliśmy „rozesłani”, by otwierając się na nowy powiew Ducha Świętego odkrywać Bożą dobroć i pomagać innym w rozeznaniu życiowej drogi.

 

s. M. Barbara Żydek