Spotkanie dla pomocników misji włączonych w inicjatywę “Pomagamy dzieciom błogosławionego Edmunda”

15.04.2018 r. w domu generalnym w Dębicy odbyło się spotkanie dla pomocników misji włączonych w inicjatywę “Pomagamy dzieciom błogosławionego Edmunda”. Wzięło w nim udział ponad 100 osób. Wśród nich gościłyśmy dyrekcję i nauczycieli szkół czynnie zaangażowanych w pomoc finansową dla placówek w Boliwii, m.in. z Krościenka n/ Dunajcem, Lipin i Dębicy oraz indywidualnych darczyńców.

 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13:00. Uczestników spotkania przywitała s. Halina Rosiek, wikaria generalna, a po krótkim wprowadzeniu s. Savii Bezak wszyscy zostali poproszeni o przedstawienie się i swojego udziału w inicjatywach podejmowanych na rzecz pomocy misjom. Następnie uczestniczyli w Eucharystii sprawowanej w ich intencji przez długoletniego misjonarza z Peru ks. Mariusza Maziarkę, jako wyraz wdzięczności Zgromadzenia za ich wielorakie zaangażowanie na rzecz misji. Nasza wdzięczność wyrażona została także przez dzieci z Koła Misyjnego, działającego przy parafii św. Krzyża w Dębicy, prowadzonego przez s. Małgorzatę Łacną, które w imieniu swoich rówieśników z Boliwii przedstawiły krótką inscenizację o bł. Edmundzie Bojanowskim i powstaniu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Po jej zakończeniu i słodkim poczęstunku uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie z siostrami misjonarkami s. Edigną Solecką, pracującą w Tacnie w Peru i s. Wiesławą Longosz, pracującą w Tarija w Boliwii, które przybliżyły realia posługi misyjnej. Tę część poprowadziła s. Savia Bezak przedstawiając działalność wszystkich placówek misyjnych w Boliwii, zatrzymując się najdłużej na prezentacji domu dziecka w Tupizie, ponieważ większość osób obecnych na spotkaniu pomaga dzieciom z tego domu dziecka.

 

Spotkanie przebiegło w bardzo radosnej atmosferze. Uczestnicy zwiedzili  muzeum misyjne utworzone w domu generalnym w Dębicy, z uwagą wysłuchali przekazanych im informacji, zapoznali się działalnością Wikariatu Misyjnego w Boliwii oraz podzielili się doświadczeniami i radością płynącą z zaangażowania w dzieło pomocy misjom, zwłaszcza dzieciom z naszych placówek misyjnych. Na zakończenie dobrodziejom misji zostały wręczone okolicznościowe listy dziękczynne i pamiątki z Boliwii.

 

s. Małgorzata Łacna