Sobota ze Słowem

Dnia 09.11.2019 r. w domu prowincjalnym Sióstr Służebniczek w Krakowie rozpoczęłyśmy comiesięczne soboty ze Słowem Bożym, adresowane do młodzieży. Inspiracją stał się dla nas dokument papieża Franciszka: „Christus vivit”, który przypomina nam, że Pismo Święte wiele razy mówi o ludziach młodych i o tym, jak Jezus wychodzi do nich.

            W Adhortacji czytamy:

Pewne teksty biblijne odnoszące się do czasów, w których ludzie młodzi znaczyli niewiele, ukazują, że Bóg patrzy na nich inaczej. Na przykład widzimy, że Józef był prawie najmłodszy z rodziny ( por. Rdz 37, 2-3). Jednak to jemu Bóg przekazał w snach wielkie rzeczy i to on przewyższał wszystkich swych braci w ważnych zadaniach, gdy miał około dwudziestu lat (por. Rdz 37 – 47).”

            Pierwszym bohaterem sobotniego spotkania był Józef Egipski: odrzucony przez braci, a powołany i umiłowany przez Boga. Miał odważne i wrażliwe serce, gotowe na wielkie marzenia. Największym zadaniem, które stało przez Józefem było wybaczenie swoim braciom.

            Dziewczęta przeżywały ten czas w ciszy modlitwy ze Słowem Bożym. Pomocą w osobistym przeżyciu modlitwy lectio divina była konferencja wygłoszona przez ks. Jacka Bernacika. Na koniec spotkania znalazł się także czas na podzielenie się duchowymi przeżyciami. Uczestniczkom towarzyszyły również s. M. Karolina Dobosz i s. M. Klaudia Sochocka.

s.M. Klaudia Sochacka