Służyć innym z miłością na wzór Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

W sobotę 1 grudnia 2018 r. w przeddzień nowego Roku Liturgicznego, w kaplicy domowej naszej wspólnoty w Cochabamba, została sprawowana Eucharystia, podczas której grupa osób po uprzednim przygotowaniu przez s. M. Luz Marina Ocaña, złożyła oficjalną deklarację przynależności do Rodziny Błogosławionego Edmunda. Na znak tego zobowiązania wszyscy otrzymali poświęcone medaliki z Maryją i Bł. Edmundem. Podczas homilii, celebrans O. Józef Smyksy CSsR, przytaczając słowa ks. Gieburowskiego zachęcał wszystkich, aby być takimi świadkami miłości bliźniego, jak to czynił Edmund Bojanowski. Nawiązał szczególnie do obecnej sytuacji społecznej w Boliwii, gdzie we wzajemnych relacjach dominuje niezgoda, przemoc, zawiść, agresja. Podkreślał, że członkowie Rodziny Bojanowskiego mają być ogniskami miłości.

Na zakończenie Eucharystii obecni mieli możliwość uczczenia relikwii Błogosławionego Edmunda.

Następnie wszyscy przeszli na małą agapę przygotowaną przez siostry ze wspólnoty domowej.

 

Dwa tygodnie wcześniej, w dniu 14 listopada 2018 r., podczas Eucharystii celebrowanej przez O. Carlosa Leaño, wikariusza parafii Tupiza, ponowiła swoje zobowiązania Rodzina Błogosławionego Edmunda z tamtej parafii prowadzona przez siostry: s. M. Honorina Cadima i s. M. Doli Sandowal.

W tym szczególnym dniu, również w parafii Pasorapa, grupa rodzin pod opieką s. M. Ingrid S. Torrez, która gromadzi się jako Rodzina Bojanowskiego, uczciła swego Patrona odnawiając swą przynależność do Rodziny. Tamże, po uroczystej Eucharystii, w salonie parafialnym, członkowie Rodziny wraz ze swoimi dziećmi, zaprezentowali obecnym obrazek sceniczny z życia Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

 

Polecamy modlitwie wszystkich członków Rodziny Błogosławionego Edmunda, aby wpatrując się w swego Patrona „serdecznie dobrego człowieka”, przeszli przez życie czyniąc dobrze wszystkim.

Siostry ze wspólnoty Cochabamba