Struktura Zgromadzenia

XX Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia podjęła decyzję o jego podziale na trzy Prowincje i Domy Wyjęte. Podział administracyjny Zgromadzenia nastąpił 7 października 1989 roku. Najwyższą władzę pełni Przełożona Generalna, która prowadzi Zgromadzenie do wyznaczonego mu przez Opatrzność celu.

 

Siedzibą Przełożonej Generalnej i jej Rady jest Dom Generalny w Dębicy. Aktualnie urząd Przełożonej Generalnej pełni M. M. Maksymilla Pliszka, a w skład Rady wchodzą: s. M. Halina Rosiek, s. M. Savia Bezak, s. M. Małgorzata Kaput, s. M. Ksaweriana Chruślicka.

 

 

Domy wyjęte
Wikariat misyjny
Prowincja Krakowska
Prowincja Tarnowska