Duchowi Pomocnicy Powołań

Duchowi Pomocnicy Powołań przez codzienna modlitwę wspierają Siostry w wypełnianiu powołania. Stają się jakby pomostem między Bogiem a Siostrami i wszystkimi osobami, które rozeznają powołanie. Ich codzienna modlitwa pomaga młodym w rozeznaniu powołania. Niejednokrotnie jest najlepszą dopowiedzią do rozmów jakie młode osoby podejmują rozeznając powołanie z kapłanami, siostrami. Duchowi pomocnicy przez modlitwę, cierpienie, włączają się w towarzyszenie młodym w odkrywaniu szczęścia jakim jest odnalezienie swojego miejsca. Pomocnicy powołań są wielkim Skarbem dla Zgromadzenia.

Aby zostać Duchowym Pomocnikiem Powołań i modlić się w intencji naszego Zgromadzenia trzeba zdeklarować się do codziennej modlitwy w intencji rozeznających powołanie oraz za Siostry.

 

Każda osoba otrzymuje Legitymację, a przez korespondencję otrzymuje informacje o Zgromadzeniu i o nowych powołaniach.
Siostry w swoich kaplicach miejscach codziennego oddawania Bogu swojego życia pamiętają o wszystkich wspierających Zgromadzenie modlitwą i cierpieniem. Bowiem: modlitwa stanowi w naszym życiu zarówno źródło, jak i przejaw oraz środek wzrostu w powołaniu na drodze całkowitego oddania się Ojcu w Duchu Świętym i upodabniania się do Chrystusa na wzór Maryi Niepokalanej. Na każdym etapie formacji pogłębiamy nasze rozumienie tych trzech wymiarów modlitwy, aby jak najpełniej je wykorzystać i uczyć się wielkodusznie do niej przykładać. Wierność codziennej modlitwie pozostaje dla nas zawsze podstawową koniecznością i musi mieć pierwsze miejsce w naszym życiu

Ogólny Plan Formacji 330.

 

Powołania(1)Zadania Duchowych Pomocników Powołań

  1. Codzienne rozważenie jednej tajemnicy różańcowej i ofiarowanie jej w intencji nowych powołań oraz wytrwania dla powołanych.
  2. Odmówienie każdego dnia modlitwy o nowe powołania zakonne. [Msza św. Duchowych Pomocników Powołań]
  3. Uczestniczenie przynajmniej raz w miesiącu w tej intencji we Mszy świętej i ofiarowanie Komunii świętej.
  4. Ofiarowanie cierpienia i dobrych uczynków w intencji powołań, w intencji wspólnot służebniczek oraz w intencji tych, którym posługują Siostry.

 

 

Modlitwa o nowe powołania do Zgromadzenia

Boże, Ty powołałeś błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.
Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący o łaskę nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich.
Spraw niech przykład życia bł. Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając je na potrzeby bliźnich. Amen
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…

 

Jeśli chcesz należeć do KOŁA DUCHOWYCH POMOCNIKÓW POWOŁAŃ Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, napisz do s. Katarzyny adres: s.katarzyna.szulc@wp.pl