Duchowość

Duchowość naszej rodziny zakonnej znajduje wyraz w specyficznym charyzmacie Zgromadzenia, którym służy ono Kościołowi i poszczególnym wiernym. Jest nim

 

radosna i pełna prostoty służba na wzór Chrystusa Sługi i Najświętszej Maryi Panny Służebnicy Pańskiej, zwłaszcza wychowywanie dzieci, pomoc najuboższym, a także pielęgnowanie chorych.

Konstytucje 12

MaryjaWzorem uległości wobec Ducha Świętego w procesie ustawicznego odwzorowywania w sobie postawy Jezusa Chrystusa, całkowicie oddanego sprawom Ojca (por. Łk 2, 49), jest dla sióstr główna Patronka Zgromadzenia – Bogarodzica Dziewica Niepokalanie Poczęta, która

przez wiarę bezwzględnie powierzyła siebie Bogu, a zarazem całkowicie poświęciła samą siebie, jako Służebnicę Pańską, Osobie i dziełu swojego Syna.

Konstytucje 10

Duchowość maryjna bł. Edmunda Bojanowskiego wyraziła się w założeniu przez Niego Zgromadzenia. Dla służebniczek wszystkich pokoleń Maryja ma być Matką i wzorem. Siostry mają Ją kochać, czcić i naśladować w swym życiu oddanym całkowicie Bogu pamiętając, że bez Niej trudno byłoby żyć na świecie.

Założyciel przyodział swoje siostry w maryjne szaty. Nazwą, ubiorem, stylem życia, pracą i apostołowaniem, a także sposobem przeżywania świąt maryjnych i całą duchową formację miały i mają ukazywać, że są własnością Maryi.

To szczególne posłannictwo obrazuje list bł. Edmunda do nowicjuszki, w którym z okazji obłóczyn napisał:

 

Widziałem was jeszcze w sukniach różnokolorowych, jak różnokolorowymi szatami przyodziewane są pola, łąki, kwiaty i cały świat, z którego wyszłyście. Dziś niebieskie sukienki wasze i białe welony ukazują, że nie światu, ale Niebieskiej Królowej służycie.

list do s. Karoliny Student, 30.08.1867 r.

 

Do dnia dzisiejszego za wzorem wskazanym przez Założyciela ważniejsze wydarzenia w życiu Służebniczek, jak wstąpienie do Zgromadzenia, przyjęcie do postulatu, nowicjatu, śluby zakonne łączone są z maryjnymi świętami.

W formacji zakonnej służebniczek przykład Maryi dziewiczej Oblubienicy pomaga siostrom w codziennej służbie.

Za Jej wzorem Siostry uczą się kroczyć do Ojca za Chrystusem drogą dziecięctwa duchowego, zawierzając bezgranicznie Jego ojcowskiemu Miłosierdziu i Opatrzności.

  

 

Dałam Ci wszystko …

(wykonanie: siostry juniorystki)

 

 

 

9 kroków by zbliżyć się do Niepokalanej

 

Ona Maryja z Nazaretu prosta, przejrzysta, zwyczajna, a zarazem od zarania Niepokalana jest nam dana jako szczególny wzór. Z prostego powodu bo jak powiedział bł. Edmund Bojanowski bez Maryi trudno byłoby nam żyć na tym świecie.

Dziewięć kroków by zbliżyć się do Niepokalanej to propozycja odkryta w czytaniu i rozważaniu Biblii oraz książki ks. Krzysztofa Wonsa SDS „Całą Piękna Maryja” opracowana przez s. M. Katarzynę Szulc.

 

 

Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6
Krok 7
Krok 8
Krok 9