Charyzmat

Apostolstwo sióstr polega na świadectwie ich życia konsekrowanego, które winny ożywiać modlitwą i pokutą. Założyciel, podkreślając ważną rolę osobistego i wspólnotowego świadectwa, wskazał siostrom, że nie słowem, lecz życiem mają uczyć, jak trzeba żyć.

Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia.

 

„Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu woli Tego, który Go posłał, Ojca, tak Służebniczki Najświętszej Rodzicielki Jego całą pracę swoją oddadzą wypełnieniu apostolskich obowiązków” .

bł. Edmund Bojanowski (Reg.)

 

Dlatego całe życie sióstr powinno być przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apostolska ma być nacechowana duchem zakonnym.

Zgromadzenie swoją działalność apostolską wykonuje w imieniu i z polecenia Kościoła oraz w jego wspólnocie.

Posługa opiekuńczo - wychowawcza wśród dzieci
Posługa w świetlicach
Duszpasterstwo młodzieżowo - powołaniowe
Posługa wśród chorych i ubogich
Posługa w parafiach i instytucjach kościelnych
Codzienne prace domowe