Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891 – 1989

“Celem monografii jest całościowe przedstawienie dziejów Zgromadzenia w podanym przedziale czasowym i przyjętym terytorium. Na płaszczyźnie dziejowej zmieniających się kilkakrotnie warunków politycznych państwowych w Małopolsce, życia Kościoła lokalnego. Autorka profesjonalnie i dojrzale zaprezentowała: początki, rozwój, trudności, podstawy materialne, różnorodną działalność i stan prawny Zgromadzenia Służebniczek Dębickich”.

 

Z recenzji Ks. dr hab. prof. UKSW Jana Pietrzykowskiego

 

 

W roku Jubileuszu 1050-lecia chrześcijaństwa w Polsce, refleksja historyczna nad działalnością zgromadzenia zakonnego może posłużyć czytelnikowi w lepszym poznaniu dziejów Służebniczek Dębickich, które od początku pobytu na naszych ziemiach przyczyniały się swoją posługą do rozwoju wspólnoty eklezjalnej diecezji tarnowskiej. Spojrzenie przez pryzmat realizacji charyzmatu, przekazanego służebniczkom przez bł. Edmunda Bojanowskiego, ukazuje jak przezwyciężano trudności, by umacniać wiarę chrześcijańską wśród wiernych diecezji, zaszczepioną na tych terenach przed wiekami m.in. przez zakonników.

 

s. M. Agnieszka Skrzypek – Autorka