Służebniczki baczność. Niepodległa do hymnu!

11 listopada 2018 roku w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe śpiewany był hymn państwowy. W najbliższy sercom Polaków sposób ukazano, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Wśród milionów Polaków uczestniczących w wydarzeniu nie zabrakło również służebniczek.

 

Dla wspólnoty sióstr w Dębicy dzień 100 Rocznicy Niepodległości Polski był nie tylko wyjątkowo podniosły, ale również ze względu na odbywające w tym dniu na terenie ogrodu uroczystości dość pracowity. Nie było to jednak przeszkodą, aby w samo południe, w łączności z innymi Polakami świętującymi Niepodległość uroczyście odśpiewać Hymn Narodowy, włączając się w wydarzenie „NIEPODLEGŁA DO HYMNU”.

 

Jesteśmy jedną wielką rodziną Polaków. Dobrze, że są wydarzenia, które nam o tym w sposób szczególny przypominają.  

 

 

Dla służebniczek wzorem patriotyzmy jest przede wszystkim Założyciel bł. Edmund Bojanowski.

Osobiste zapiski i materiały dotyczące jego osoby pokazują, że całe jego życie było ukierunkowane na służbę ojczyźnie. Dla Bojanowskiego, wierzącego chrześcijanina, miłość ojczyzny i obowiązek tej miłości miał swoje źródło w miłości Boga, która wyraża się w miłości konkretnego człowieka i społeczności, jaką ludzie zamieszkujący na danym obszarze, posługujący się tym samym językiem tworzą. Jego wielowymiarowy patriotyzm ukazuje bogactwo jego osobowości, umiejętność rozeznawania możliwości działania i znaków czasu. Początkowo był to młodzieńczy zapał do walki zbrojnej, który w miarę upływu lat dojrzewał, aby w końcu widząc nierealność tej drogi – przynajmniej na tym etapie – zaowocować śmiałą decyzją służby ojczyźnie w pracy na co dzień, poświęcenia jej swoich sił, zdolności i majątku.