Skupienie wielkopostne Rodziny bł. Edmunda w Gostyniu

,,Całe jego życie to jeden wątek miłości bliźniego, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, a zapomnienie o sobie, to ustawiczne miłosierdzie” 

Podczas tego skupienia przyglądaliśmy się bł. Edmundowi Bojanowskiemu: heroiczności Jego cnót, temu, jak w doskonały sposób wypełniał obowiązki swego stanu, jak stawiał czoło przeciwnościom, jak troszczył się, aby każdy człowiek stał się uczestnikiem Odkupienia. Odkrywaliśmy także, jak ważną rolę w życiu Edmunda odgrywała Maryja. Adoracja Najświętszego Sakramentu to czas, kiedy wielbiliśmy Boga i zastanawialiśmy się, jak my wypełniamy w codzienności obowiązki swego stanu. Podczas Eucharystii zawierzaliśmy Bogu, członków Rodziny bł. Edmunda oraz ich bliskich, a także p. Lucynę i p. Stanisławę, które dołączyły do wspólnoty. Swoją modlitwą otoczyliśmy również rodziny rozbite i przeżywające różne trudności. Skupienie zakończyliśmy agapą.

Naszym rozważaniom i modlitwie przewodniczył. Ks. Paweł Ogrodnik COr. – filipin ze Świętej Góry za, co Mu bardzo dziękujemy.

s.M. Ewelina Kozak