Skupienie Rodzin Edmunda Bojanowskiego w Dębicy

W dniu 20 października br. w domu generalnym Sióstr Służebniczek w Dębicy, odbyło się skupienie Rodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, którego myślą przewodnią był temat: „Duch Święty, który umacnia miłość”. W dniu skupienia udział wzięły Rodziny: z Dębicy, Kamienia, Ropczyc, Rudnika, Sędziszowa i jedna osoba z Warszawy. W sumie 80 osób.

Prowadzącym był redemptorysta O.Sylwester Cabała CSsR, natomiast nad całokształtem spotkania czuwała jak zawsze niezastąpiona s. Eliza Sułkowska. Skupienie rozpoczęło się od konferencji na temat działania Ducha Świętego w życiu Maryi i bł. Edmunda Bojanowskiego. Po konferencji udaliśmy się na kawę i herbatę podczas, której każda Rodzina przedstawiła się skąd przyjechała i w jakiej liczbie. O godz. 1100  modliliśmy się w cichej adoracji przed Najświętszym Sakramentem oraz rozważaliśmy tajemnice radosne różańca świętego, które poprowadziła Rodzina z Ropczyc. Po zakończeniu adoracji rozpoczęła się Msza św. w intencji uczestników skupienia i ich rodzin, podczas której służyli nadzwyczajny szafarz komunii świętej z Kamienia, Tadeusz Barłóg i lektor z Rudnika, Kacper Karaś. Po Mszy św. poszliśmy na obiad, który przygotowały nasze kochane Siostry Służebniczki.

Po obiedzie odbyła się druga konferencja na temat odkrywania i rozwijania darów Ducha Świętego, w szczególności pochylaliśmy się nad darem rady. Na wstępie prowadzący nawiązał do ostatnich rekolekcji w Krościenku  n. Dunajcem, gdzie rozważane były dary mądrości i rozumu.

Nasz dzień skupienia zakończył się koronką do Bożego Miłosierdzia, poprzedzoną rozważaniem istotnych cech tego nabożeństwa, którym jest ufność i miłosierdzie. Następnie wzywając wstawiennictwa  Bł. Edmunda, naszego Patrona, który jest  wzorem pełnienia uczynków miłosierdzia względem bliźnich, modliliśmy się, abyśmy tak jak On, byli wrażliwi na żyjących wokół nas biednych duchowo i materialnie.

Tadeusz Barłóg