SKUPIENIE DLA DZIEWCZĄT W KROŚCIENKU

W wielkopostnym klimacie w dniach 9 – 10.03. 2019 r. przeżywałyśmy skupienie dziewcząt z klas 5 – 8 Szkoły Podstawowej w naszym domu w Krościenku nad Dunajcem. Wychodząc na szlaki dziewczęta podziwiały piękno gór i przyglądały się z bliska glebie, jaką widziały na szlaku. To pomogło im w osobistej modlitwie, aby  zobaczyć,  jaka jest gleba ich serca.

Opiekę duchową sprawował nad nami Ks. Krzysztof  Pach, który poprzez głoszone konferencje, wprowadził uczestniczki w głębsze rozumienie Słowa Bożego. Kiedy Słowo Boże w nas trwa, to wtedy łączymy się z Jezusem, a nasze wybory, czy życiowe decyzje stają się zgodne z Jego planem. Czas Adoracji Najświętszego Sakramentu był momentem, żeby stanąć przed Jezusem i zobaczyć jak wielkimi łaskami nas obdarza.

W czasie skupienia dziewczęta przedstawiały scenki, a „zasianie ziarno” pomogło uświadomić potrzebę troski o Słowo, które jest w nas, aby ziarno nie zostało zagłuszone, ale wydało stokrotny plon w naszym życiu i w życiu tych, z którymi się spotykamy.

         Dziękujemy naszym Siostrom ze wspólnoty w Krościenku za udostępnienie nam domu i wszelką pomoc w organizacji skupienia oraz s.M. Karolinie Dobosz i  s.M. Weronice Ortyl , które bezpośrednio były włączone w przeżywanie tego czasu.

Niech będzie Bóg uwielbiony za ten pełen łaski czas!

s.M. Klaudia Sochocka