Siostrzane rekolekcje – I seria

16-01-2019 | Echo z misji

W dniach od 5 – 11 stycznia 2019 roku w Domu Rekolekcyjnym Wikariatu Misyjnego, pierwsza grupa sióstr uczestniczyła w rekolekcjach, które głosił O. Antoni Pytlik, franciszkanin OFM Conv. Oprócz grupy sióstr z Wikariatu Misyjnego, która liczyła 20 osób, rekolekcje te przeżywała w naszej wspólnocie także grupa 11 sióstr z 4 innych zgromadzeń zakonnych. Dziękujemy Bogu za dar tych dni, a wszystkim, którzy towarzyszyli nam modlitwa mówimy szczere „Bóg Zapłać”.

Daj Boże, abyśmy Nowy Rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu”…..  oby łaska Boża dopomagała usiłowaniom naszym ku pomnożeniu Jego chwały


Bł. E. Bojanowski

Dla sióstr z Wikariatu Misyjnego, rekolekcje te były poprzedzone dwudniowym dokształcaniem.

Siostry z Wikariatu Misyjnego

Callajchullpa – Tiquipaya- Bolivia