Serdecznie Dobry Człowiek w parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy

W adwentową niedzielę 10 grudnia 2017 roku relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego zostały uroczyście wniesione do dębickiej parafii Miłosierdzia Bożego. Natomiast niedzielę Edmundową podczas, której Siostry na wszystkich Mszach św. animowały liturgię oraz ukazywały sylwetkę bł. Edmunda Bojanowskiego parafia przeżywała na zakończenie okresu Bożego Narodzenia w niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia 2018 r.

 

Serdeczna dobroć bł. Edmunda oraz jego zaangażowanie na rzecz ubogich i chorych, a także ogromne poczucie bycia dzieckiem Boga i troska o wychowanie najmłodszych znana jest parafianom przez służbę Sióstr. Relikwie Naszego Ojca Założyciela obok św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. O. Pio,  bł. Ks. Jerzego Popiełuszki będą czczone przez wiernych spośród których wielu należy do Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Podczas niedzielnych Eucharystii w przygotowanie liturgii włączyły się Siostry ze wspólnoty Domu Macierzystego oraz z Domu Generalnego.

 

 

Na początek Nowego Roku nowych inicjatyw bł. Edmund Bojanowski w swoim Dzienniku daje nam wskazania:

 

Daj Boże pisał bł. Edmund abyśmy Nowy Rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu i pomnożeniu Bożej Chwały.