SAKRAMENT EUCHARYSTII

W dniach 14 – 15 grudnia 2019 r. w Domu Prowincjalnym w Krakowie odbyło się skupienie, którego tematem był sakrament Eucharystii. Jezus przychodzi do nas w prostocie znaków i gestów Eucharystii. Dla uczestniczek był to czas nabrania sił i otwarcia się na życie, które płynie z Komunii Świętej. Była też okazja do pogłębienia swojej wiedzy o naczyniach liturgicznych, jakich używa się do celebracji Mszy Świętej. Dziewczyny zobaczyły, że to, co zewnętrzne w liturgii, posiada również głęboki sens duchowy. Mocno również doświadczyły słów Jezusa, który w tym sakramencie mówi: „Ja Jestem”. Eucharystią zostałyśmy obdarowane i tym darem powinniśmy żyć w naszej codzienności.

                Nie zabrakło też czasu na wzajemną integrację przy grach planszowych, wspólnych rozmowach i poznawaniu siebie nawzajem.  Cennym momentem były chwile adoracji, trwania przy Jezusie ukrytym w białej Hostii.

Swoją posługą towarzyszył nam Ks. Bartosz Zaborowski, a skupienie prowadziły: s.M. Natana Kasprzyk, s.M. Alina Shkvaruk, s.M. Karolina Dobosz i s.M. Klaudia Sochocka.

s. M. Klaudia Sochocka