Rozpoczęcie nowicjatu przez s. Joannę i s. Klaudię

Dnia 13.08.2017 roku w Tuchowie miał miejsce obrzęd obłóczyn dwóch postulantek: Joanny Wołek i Klaudii Surdel. Po pięciodniowych rekolekcjach postulantki rozpoczęły nowy etap formacji i przyjęły niebieskie sukienki i białe welony. Obrzędowi przewodniczyła Matka Generalna S. M. Maksymilla Pliszka, która w słowie skierowanym do sióstr zaznaczyła, że nowicjat jest czasem próby i rozeznawania w tym zadaniu nowym Siostrom Zgromadzenie będzie towarzyszyło modlitwą i wsparciem. W uroczystości obłóczyn uczestniczyły: Siostry Prowincjalne S. Eudoksja Twardowska i S. Sylwia Chruślicka, S. Wikaria Halina Rosiek, Siostry z Zarządów, ze wspólnoty domu generalnego i domu macierzystego w Dębicy. Po uroczystości nastąpiły podziękowania i pamiątkowe zdjęcia. Wszystkie siostry, ze wzruszeniem przyjęły od Boga dar nowych sióstr nowicjuszek. Z serc przepełnionych wdzięcznością płynęła modlitwa 

 

„ Boże mój! Dzięki Ci za chwilę, w której mi dozwoliłeś pokrzepić się widokiem zbyt rzadkiego już dziś poświęcenia szczerego, cichego i bezinteresownego!”
Dz. 5 IV 1853