Rozeznać powołanie z Zacheuszem

„Zacheuszu, zejdź prędko, aIbowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu” /Łk 19, 5/. – Słowa Jezusa skierowane do Zacheusza stają się dla nas zachętą, aby na kilka dni odejść od codziennych obowiązków, studiów, pracy, szkoły, przygotowań do matury czy innych ważnych egzaminów. Zejść, a może nawet przyjść lub przyjechać, aby zatrzymać się i pobyć w „Domu Serca Chrystusa”. Chrystusa, który chce się z nami spotkać, pomilczeć podczas adoracji, mówić w swoim Słowie, przychodzić do serca w Eucharystii i oczyszczać w sakramencie pokuty i pojednania.

Jest to zaproszenie i naprawdę warto z niego skorzystać, bo zaprasza TEN, który wie czego nam potrzeba.

Czekamy na Ciebie w Częstochowie, w Domu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej ul. Okólna 46.

Przyjmiesz zaproszenie?

Zgłoszenia można kierować do sióstr:

s.Katarzyna: 798 958 843, s.Barbara: 512 745 297, s.Karolina: 505 394 540