Rozbite Lustro – teraz widzimy jakby w zwierciadle.

W dniach 11-13 stycznia 2019 r. w Solcu Kujawskim odbyło się weekendowe spotkanie dla dziewcząt. Był czas popatrzenia na swoje życie spojrzeniem Bożego Słowa, które nieustannie mówi nam, że Bóg wykupił nas drogocenną krwią, wyrył nasze imiona na obu swoich dłoniach. Podczas modlitwy, spotkań wspólnych, wędrowania i zwiedzania był czas na odkrywanie w sobie potencjału dobra i nowej jakości życia. Aby w codzienności W tej drodze w codzienności ma ukazywać Słowo Boże, które Na zakończenie spotkania w domu Sióstr Służebniczek każda z uczestniczek otrzymała Pismo Święte, aby w codzienności kontynuować poznawanie siebie, a tym samym zażyłość ze Słowem Bożym.

Podczas spotkania dziewczęta miały okazję poznać Bydgoszcz oraz uczestniczyły w zwiedzaniu i warsztatach w Muzeum brudu i mydła.

Za gościnność, otwarte serce i siostrzaną posługę bardzo dziękujemy Siostrom ze wspólnoty z Solca Kujawskiego.

  s.M. Katarzyna Szulc i s.M. Katarzyna Gwóźdź