Rodzinne świętowanie Niepodległości w ogrodzie sióstr w Dębicy

W Dębicy 100-lecie wolnej Polski uczczono II Lekcją Śpiewu Patriotycznego i Biegiem dla Niepodległej.

 

W Biegu Niepodległości wzięło udział ponad 400 biegaczy, w tym trzy siostry służebniczki.

Nasz założyciel bł. Edmund Bojanowski nie żył w wolnej Polsce, ale bardzo pragnął, aby Polska odzyskała niepodległość. W założonych przez siebie ochronach wychowywał dzieci w duchu miłości do Ojczyzny. Biorąc udział w Biegu Niepodległości, jako duchowa córka Edmunda pragnę dziękować Bogu z 100 lat wolności naszej Ojczyzny – relacjonowała jedna z biegaczek s. Kasia.

Dzieci startowały w dystansie 952 m i 1918 m. W kategorii otwartej dystans wynosił 5000 i 10000 metrów. Jak podkreślali uczestnicy, nie było ważne, kto wygra.

 

 

O godz. 14 rozpoczęła się już II Lekcja Śpiewu Patriotycznego. Podobnie jak w roku ubiegłym odśpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.

W lekcji wzięli udział dębiczanie, wśród nich dzieci z prowadzonej przez siostry ochronki i placówki wsparcia dziennego oraz uczniowie dębickich szkół podstawowych, którzy ubogacili Lekcję Śpiewu uroczystym wniesieniem Krzyża, Flagi Polski oraz przemarszem dzieci ubranych w mundury polskich żołnierzy z różnych epok.

 

 

Oko cieszył również taniec z flagami w barwach białych i czerwonych w wykonaniu naszych kandydatek i postulantek.

 

 

Nie zabrakło również zachwalanej i pewnie już tradycyjnej grochówki. Całość spotkania zakończyła się uroczystym odśpiewaniu naszego Hymnu Narodowego.

 

Zapewne radowało się serce bł. Edmunda, dla którego Ojczyzna była po Bogu najwyższą wartością, widząc tak licznie zgromadzonych mieszkańców Dębicy i okolic na wspólnym, rodzinnym świętowaniu Niepodległości. Przygotowanie wydarzenia integrowało wiele środowisk: władze miasta i powiatu Dębicy, dębickiej Kany oraz działającego przy Zgromadzeniu Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”.

Bł. Edmundzie Bojanowski – wzorze patriotyzmu – módl się za nami.