Relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego w Stalowej Woli

W niedzielę 17 września 2017 r., w parafii św. Floriana w Stalowej Woli, w kościele Źródło Bożego Miłosierdzia, o godzinie 12.15 odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Ten „serdecznie dobry człowiek”, pociąga i inspiruje do niesienia pomocy potrzebującym także ludzi świeckich. Są to członkowie Rodziny bł. Edmunda, działającej przy tej parafii. Oni to, wraz z siostrą opiekunką poprosili Ks. Proboszcza Mariana Balickiego, aby zwrócił się z prośbą do Matki Generalnej s. Maksymilli Pliszki o relikwie Błogosławionego. W ten sposób bł. Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych obecny jest w naszej parafii w sposób szczególny.

 

W przygotowanie uroczystości włączyła się Rodzina bł. Edmunda oraz schola dziecięca i młodzieżowa. W tym dniu podczas wszystkich Mszy św. siostry służebniczki mówiły okolicznościowe słowo o Ojcu Założycielu i działalności Zgromadzenia. Upiększały też liturgię śpiewem.

 

Radością napawała nas obecność przedstawicielki Zarządu Generalnego s. Savii Bezak, a także Siostry Prowincjalnej Eudoksji Twardowskiej i jej Wikarii s. Marii Haščákovej.

 

Ufamy, że duchowy wymiar uroczystości będzie widoczny w życiu parafian, a modlitwa i wstawiennictwo bł. Edmunda wyda owoce głębszej wiary i miłosierdzia w codzienności.

 

s. M. Ewa Kitlińska