Relacja ze spotkania Duchowych Pomocników Powołań

W sobotę 1 czerwca 2019 r. kolejny już raz do naszego domu w Tuchowie przy ul.Zielonej 10 zjechali się przedstawiciele Duchowych Pomocników Powołań – ponad 30 osób z kilku miejscowości – większość pod opieką naszych sióstr. Przybyli z Markowej, Żołyni, Kamienia, Tarnowa, Łukowej, Rzepiennika  i Tuchowa. W tym roku było nas wyjątkowo mniej. Sporo się na to złożyło, gdyż termin zbiegł się z wieloma wydarzeniami.

„W perspektywie wieczności”  to temat, który podjął kapłan będący w tym dniu naszym przewodnikiem –  ks. Zbigniew Jargieło – wikariusz z parafii św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku – diecezja sandomierska.

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy, w obecności najważniejszego Gospodarza. Gości przywitała Siostra Prowincjalna Eudoksja Twardowska. Potem było spotkanie integracyjne przy kawie i ciastku, by z odnowionymi siłami fizycznymi zaangażować się całym sercem w  to wszystko, co przygotowała nam Boża Opatrzność.

Podczas konferencji został przybliżony temat tak bardzo mocno warunkujący nasze życie: świadomość Bożego obdarowania, umiłowania i zbawienia sprawia, że odnajdujemy sens tego wszystkiego, co nas spotyka. Ksiądz podzielił się z nami swoją obawą: „jak w ciągu 45 minut mówić o wieczności?!” Następnie, sięgając do bogatego skarbca Słowa Bożego, prowadził słuchaczy krok po kroku do odkrywania Bożej Obecności w naszej codzienności. Bóg nieustannie zaprasza nas i pociąga ku sobie, byśmy mogli w Nim odnajdywać swoje spełnienie.

Po konferencji rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona śpiewem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym czasie była okazja do skorzystania z sakramentu pokuty.

Najważniejszy punkt programu to Eucharystia z homilią w czasie której kapłan kontynuował przyjęty temat zapraszając uczestników do wsłuchiwania się w to, co mówi Pan zapewniając nas o swojej miłości.

Obiad  to dobra okazja do rozmów –  zrobiło się niezwykle gwarno. Dodatkową atrakcją był improwizowany występ dwóch pań: z Żołyni i Markowej, które w śpiewie pełnym humoru podsumowały to, co dzisiaj się tutaj wydarzyło. Siostra Prowincjalna przy tej okazji podziękowała Siostrze Przełożonej Gizeli za trud jaki siostry wspólnoty tuchowskiej włożyły w przygotowanie tego spotkania. Duchowi Pomocnicy wyrazili wdzięczność także w składanych ofiarach.

Po obiedzie wróciliśmy do kaplicy na modlitwę różańcową . Popołudniowe spotkanie w auli, ubogaciły swoim występem siostry nowicjuszki wraz z Siostrą Mistrzynią Ksawerianą Chruślicką, wspomagała ich s. Bernadka Dąbrowska. Uczestnicy spotkania mieli okazję przeżyć raz jeszcze ewangeliczną historię o Dobrym Pasterzu i zagubionej owcy. Wszystko to pięknie wkomponowało się w dzisiejszy temat. Dobry Pasterz szuka nas, by wprowadzić każdą ze swoich owiec w krainę wiecznej szczęśliwości. Owce zaś mogą się przekonać, że szczęście jest tam, gdzie jest On.

Szczególną niespodzianką i wielką radością okazała się obecność Matki Generalnej Maksymilli Pliszki, która w tym czasie odbywała wizytację w nowicjacie. Po raz pierwszy przedstawiciele Duchowych Pomocników Powołań mieli okazję bliskiego i serdecznego spotkania z naszą Przełożoną Generalną.  Matka wyraziła radość ze spotkania i podziękowała za dar modlitwy i ofiary w intencji nowych powołań. Korzystając z obecności dwóch mam naszych sióstr / s.Marceliny Zoń i s.Katarzyny Sikory / zaprosiła je do świadectwa pytając „jak to jest mieć córkę w klasztorze”. Na odpowiedź zdecydowała się p.Sikora ze wzruszeniem dzieląc się radością i nowym doświadczeniem „poszerzania serca i rodziny” o nowe córki – siostry. Nastąpiła  prezentacja – mogliśmy się dowiedzieć „kto i skąd przyjechał?”. Na koniec Siostra Prowincjalna podziękowała księdzu prowadzącemu oraz uczestnikom spotkania. Wychodząc z auli każdy został obdarowany drobnymi pamiątkami.

Koronka do Bożego Miłosierdzia to ostatni akcent spotkania. Z Bożym błogosławieństwem przekazanym nam przez kapłana – duchowego przewodnika zostaliśmy „rozesłani”, by otwierając się na nowy powiew Ducha Świętego przeżywać swoją codzienność w perspektywie wieczności.

s.M.Barbara Żydek