Rekolekcje Rodziny bł. Edmunda w Krościenku n. Dunajcem

W dniach 20 – 22 września 2019 r. w domu zakonnym w Krościenku nad Dunajcem odbyły się rekolekcje Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, które poprowadził o. Sylwester Cabała CSsR. Uczestniczyło 24 osoby. Tematyka skupienia i wygłoszonych konferencji nawiązywała do przeżywanego w kościele roku duszpasterskiego, którego wiodącym hasłem są słowa: „W mocy Bożego Ducha”.

Świadectwo uczestniczki rekolekcji z Markowej

W dniach 20 – 22.09.2019 wraz z dwójką swoich wnuków: Oskarem – 10 lat i Kacprem – 12 lat, uczestniczyłam w rekolekcjach świętych dla Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego w Krościenku nad Dunajcem. Organizatorką tych rekolekcji była s. Eliza ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – dębickich, a prowadzącym  po raz drugi był o. Sylwester Cabała, redemptorysta. Były to nasze drugie rekolekcje w tej miejscowości. Przez trzy dni gościliśmy u sióstr Służebniczek, które nas bardzo serdecznie i rodzinnie przyjęły. Jako uczestnicy rekolekcji poczuliśmy się jedną wielką Edmundową rodziną. Staliśmy się sobie bardzo bliscy i zaprzyjaźniliśmy się.

Rekolekcje były dla mnie szczególnym czasem zatrzymania się, chwilowego oderwania od zewnętrznej rzeczywistości, skupienia się na życiu duchowym tak, jak bł. Edmund, pozytywnym naładowaniem naszych „wewnętrznych akumulatorów” na dalsze dni pracy i codziennego życia. Dzięki konferencjom i homiliom wygłaszanym do nas przez o. Sylwestra, adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwom, uczestnictwu we Mszy św. i każdemu Słowu Bożemu skierowanemu do nas, zostaliśmy bardzo ubogaceni duchowo i wsparci darami Ducha Świętego.

Były również bardzo miłe chwile „dla ciała” jak: spotkanie wszystkich przy grillu i piękny wspólny śpiew piosenek z naszych młodych lat. W niedzielę natomiast, przyszedł do nas z instrumentami góralskimi pan Janek – góral, który szerokim repertuarem góralskich przyśpiewek umilił nam czas. Za wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni i składamy serdeczne „Bóg zapłać”!

Halina Kogut