Rekolekcje dla Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

Duch Święty umacnia miłość” – słowa te były myślą przewodnią rozważań Ojca Sylwestra Cabały CSsR, który poprowadził rekolekcje dla Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, zgromadzonej w Krościenku n.Dunajcem w ostatni weekend sierpnia. W rekolekcjach uczestniczyło wraz z siostrami: s. Mariolą, s. Janą i s. Anną 40 osób z min. Nowej Huty, Lublina, Warszawy, Markowej, Przyszowej, Szebni, Szewny i Rudnika n.Sanem. Wysłuchaliśmy konferencji o Maryjnej duchowości bł. Edmunda według Jego słów: „Bez Maryi, trudno byłoby żyć na świecie”, którym Ojciec Rekolekcjonista dał pozytywną interpretację: „Z Maryją łatwiej jest żyć na świecie”.

 

Trwając w tematyce Roku Liturgicznego zgłębialiśmy prawdy wiary o Duchu Świętym, Jego darach i działaniu w życiu człowieka. „Na biblijnej ścieżce” ( Kopia Górka ), poznaliśmy również owocność działania Ducha Świętego w życiu i posłudze ks. Blachnickiego, który podkreślał, w jaki sposób Duch Święty formuje człowieka duchowego i na Boże drogi wprowadza ludzi zmysłowych. Wspólnotę modlitwy umacnialiśmy przez trwanie przed Najświętszym Sakramentem, rozważanie tajemnic różańcowych, trwanie na medytacji biblijnej i praktykę wieczornego rachunku sumienia. Doświadczeniu bliskości Boga służyło piękno pienińskiego krajobrazu.

 

Radością dla nas wszystkich była wspólnota, jaką tworzą członkowie Rodzin bł.. Edmunda, w różnorodny sposób realizując w swoich środowiskach Jego charyzmat.

 

Dziękujemy Bogu za Jego dobroć i miłość, o której czytamy we wstępie do KKK:

 

Bóg, w samym nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem Swego szczęśliwego życia

 

Urszula Sokół, Andżelika Żaczek- Rodzina bł. E. Bojanowskiego z Szewny