Przyjęcie do nowicjatu

14 sierpnia 2018 r. po 5-dniowych rekolekcjach w ciszy, odbył się obrzęd obłóczyn. Postulantka Maria Pawłowska wyraziła swe pragnienie dalszej formacji „proszę o przyjęcie mnie do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej…….” Matka Generalna przyjmując Marie do nowicjatu wskazała, aby wsłuchiwała się w to, co Jezus będzie jej mówił, by uczyła się Go naśladować, by poznała charyzmat i duchowość bł. Edmunda. Wręczyła Mari ubiór nowicjacki – niebieską sukienkę i biały welon, oraz księgę Liturgii Godzin.

 

Siostra Maria tak pisze o tej ważnej dla niej chwili:

„, Kiedy wchodząc do kaplicy z s. mistrzynią Maria Płatek zbliżałam się do Pana Jezusa czułam radość, bo On tu czekał na mnie. Stojąc przed Nim i prosząc Matkę Generalną Maksymillę Pliszka o przyjęcie mnie do nowicjatu prosiłam, by Jezus wziął mnie odtąd za rękę. I wziął. Nie jestem sama On jest przy mnie i mnie prowadzi”.

 

Niech dobry Bóg zlewa potrzebne łaski na naszą Siostrę Marię Pawłowską, by mogła jak najlepiej przygotować swe serce do dnia zaślubin.                          

 

s. M. Ksaweriana Chruślicka