Przekaż swój 1% DOBROCI

08-03-2017 | Zaproszenia

 

“Każda dobra dusza

jest jako ta świeca,

która sama się spala

a innym przyświeca.”

Bł. Edmund Bojanowski

 

 

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”

 

należy do organizacji posiadających status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Dzięki temu statusowi każda osoba będąca podatnikiem może przekazać 1% odprowadzanego podatku na cele statutowe STOWARZYSZENIA.

 

Kończy się rok rozliczeniowy 2016 dlatego zwracamy się z uprzejma prośbą o wsparcie działalności Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% kwoty podatku od dochodu rocznego. Nie tracisz ani złotówki – rozdysponowujesz jedynie kwotę, którą i tak musiałbyś przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

 

Równocześnie składamy serdeczne podziękowania tym z Państwa, którzy wspierali nas do tej pory. Dziękujemy serdecznie za zaufanie jakim nas obdarzyliście. Dzięki Wam możemy kontynuować działalność rozpoczętą przez patrona Stowarzyszenia – bł. Edmunda Bojanowskiego pomagając dzieciom, ubogim i chorym.

 

Podaruj nam swój 1% podatku lub dowolną kwotę pieniędzy bezpośrednio na konto:

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ”
KRS: 0000205257
PEKAO S.A O/Dębica nr 88 1240 4807 1111 0000 5537 5847
ul. Krakowska 15
tel. 14 682 22 90
stowarzyszenie@siostry.net

Będziemy wdzięczni, jeśli powiesz o naszej akcji swoim znajomym, przyjaciołom i rodzinie.

Jak przekazać 1%

• podatnik wskazuje OPP i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym,

• podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji;

 

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcę przekazać 1% należnego podatku. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Rozliczając się w wersji papierowej uzupełnij zeznanie podatkowe w następujący sposób:

Możesz również skorzystać z wersji elektronicznej rozliczenia:


3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.