„Powołanie jako dar Bożego Miłosierdzia dla wspólnoty Kościoła”

29-01-2018 | Echo z misji

Pod takim hasłem w dniach od 18- 24 stycznia 2018 r. przeżywałyśmy nasze coroczne rekolekcje. W domu rekolekcyjnym w Tiquipaya – Callajchullpa zgromadziło się piętnaście sióstr z naszej Rodziny zakonnej i jedna siostra Elżbietanka, pracująca w Santa Cruz.

 

Rekolekcje były poprzedzone dniem formacji; najpierw z mgr. Gonzalo Valverde Carrion, który przypomniał nam o duchowości wychowawcy i podkreślił, że każdy wychowawca chrześcijański jest ewangelizatorem, zachęcił nas do ciągłego i praktycznego stosowania chrześcijańskiej metody wychowawczej bł. Edmunda Bojanowskiego, którego on sam jest czcicielem.

 

Po południu spotkanie poprowadziła s. M. Bejzyma Jodlowska, przełożona Wikariatu Misyjnego w Boliwii, która reflektowała z nami wskazania z Listu Programowego Matki Generalnej i tegorocznego planu formacyjnego.

 

Podczas rekolekcji przewodniczył nam Ks. Claudio Jose Saavedra, zakonnik ze Zgromadzenia Księży św. Viatora pracujący w Chile, który braterskim słowem i wprowadzeniami do medytacji tekstów biblijnych, zachęcał nas do ciągłego odnawiania wdzięczności Bogu za dar powołania, przeżywanego  w naszej konkretnej rzeczywistości, przyjmując codzienne konsekwencje odpowiedzi na to wezwanie Jezusa by być „discípulo y misionero” (uczniem i misjonarzem), według wskazań ostatniej Konferencji Biskupów z Aparecida.

 

Na zakończenie rekolekcji przeżywałyśmy ponowienie profesji zakonnej s. M. Armindy Terceros Nova, modląc się o Jej i naszą wierność podjętym zobowiązaniom bycia świadkiem Jezusa według charyzmatu Sióstr Służebniczek.

 

Wdzięczne Bogu i ludziom za dar tych dni, 24 stycznia rozjechałyśmy się do naszych wspólnot, aby kontynuować przeżywanie tych rekolekcji w naszej codzienności.

 

s. M. Agnella Grzenia