Powołane i posłane – dni odnowy

W dniach 10-17 lipca 2017 r. w malowniczym Krościenku n.D. grupa 25 sióstr przeżywała dni odnowy duchowej po 30 i 40 latach konsekracji zakonnej. Był to czas refleksji i wspólnego wypoczynku dany nam przez Boga. Ze strony Zgromadzenia towarzyszyła nam wikaria generalna s. M. Halina Rosiek. Dla wielu z nas s. Halina była tą, która stała u początków naszego powołania. Wspominałyśmy z nią wakacyjne oazy dla dziewcząt w Krościenku i niezapomniane rozmowy na werandzie domu w latach 70-tych i 80-tych.

 

W programie dni odnowy był czas na wspólnotową modlitwę adoracyjną, spotkania rocznikowe i wędrówki po Pieninach. W jednym dniu odwiedziła nas nasza Matka Generalna M. Maksymilla Pliszka,z którą dzieliłyśmy się przemyśleniami związanymi z formacją osobistą i wspólnotową. Matka słuchała, uzupełniała i korygowała nasze wypowiedzi w zatroskaniu o to, byśmy jako osoby konsekrowane dobrze wypełniały misję powierzoną nam przez Boga.

 

Piątkowy dzień skupienia prowadził Ks. Piotr Kwiecień CM. Ponieważ w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Wincentego a Paulo przeżył 45 lat, dlatego bardzo trafnie dobrał dla nas treści. Zwrócił uwagę na  pamięć znaków w historii powołania i wydarzeń na przestrzeni 30 i 40 lat, za którymi krył się Bóg, aby z perspektywy minionego czasu nadać im właściwy sens. Podkreślił, że powołanie to ewangeliczny skarb i perła, które nieustannie trzeba odkrywać, chronić, ale też oddawać i tracić, by zyskać szczęście.  Podczas kolejnej nauki posłużył się pięcioma kryteriami w celu „zmierzenia temperatury” naszego powołania dzisiaj. Były to: wdzięczność, bezinteresowność, prostota życia (radość, dystans do siebie), poczucie piękna, życie siostrzane (braterstwo). Podczas modlitwy przed Jezusem wystawionym w monstrancji siostry mogły korzystać z sakramentu pokuty, a uwieńczeniem adoracji było błogosławieństwo każdej siostry Najświętszym Sakramentem. Wieczorem razem z naszym Przewodnikiem duchowym przeżyłyśmy pogodny wieczór ze szczególnym wspominaniem różnych momentów naszego powołania w radości i przy śpiewie piosenek religijnych z lat zakonnej młodości.W sobotni poranek w czasie Mszy św. odnowiłyśmy zakonną profesję i oddałyśmy nasze kolejne lata życia Matce Bożej.

 

Trzeba nam jeszcze wspomnieć, że codzienną Eucharystię sprawował w kaplicy domowej ks. Krzysztof Wąs, brat naszej s.Lucyny.

 

Uwieńczeniem tygodniowego pobytu było spotkanie przy grillu z Siostrami tworzącymi wspólnotę domową. Wyraziłyśmy Siostrom wdzięczność za gościnność i wspólnie radowałyśmy się dziękując Bogu poprzez śpiew piosenek religijnych przy akompaniamencie gitary i akordeonu. Dziękowałyśmy prosząc: Na każdy dzień, tydzień miesiąc mego życia z Tobą, Panie… błogosław nam!

 

s.M. Leticja Szczygieł