PoWołane, aby służyć – Służebniczki Maryi

Powołanie do odpowiedź na wołanie. Jak usłyszeć, że ktoś mnie woła? Jak rozpoznać to ten głos?

Potrzeba do tego czterech kroków:

Ciszy;

Spotkania ze Słowem Boga;

Adoracji;

Rozmowy;

Cisza to pierwszy krok. Dobrze wiemy, że trudno nam, ludziom XXI wieku, doświadczyć prawdziwej ciszy, chociaż bardzo jej pragniemy i czujemy, jak o nią woła nasze serce. Świat zagłusza ciszę i dlatego tak trudno ją odnaleźć. Na szczęście są takie miejsca, niemal w każdym mieście czy nawet na wiosce, gdzie można spotkać ciszę, gdzie milczenie nie jest karą, ale miłością. To domy zakonne. Sercem takiego domu jest kaplica, a najważniejszą Osobą Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie.                                       

Drugi krok to Słowo Boże. Żywa Księga, w której jest zapisana historia mojego życia. Trzeba tylko, a może „aż tylko” pozwolić, by Słowo zaczęło ją czytać.                                                                                                         

Adoracja to trwanie przed Panem, wołanie serca i czekanie na odpowiedź.

I ostatni z kroków – Rozmowa, która jest bardzo ważna w rozeznawaniu drogi życia. Często się jej boimy, ale po tych trzech krokach: ciszy, Słowa Bożego i adoracji jest jakby czymś naturalnym.

  Zapraszamy Cię do naszego Domu Zakonnego na dni rozeznania powołania.

Jesteśmy powołane, aby służyć na wzór Maryi, jako Jej Służebniczki. Nasza codzienność to życie dla Boga i konkretna posługa dzieciom w prowadzonych przez nas ochronkach; służba chorym w szpitalach, domach pomocy społecznej czy w domach rodzinnych oraz towarzyszenie i wspieranie ubogich w różnych przejawach ubóstwa.

Powołanie to powrót do Domu. Biblia, a także historia każdego z nas uczy, że Bóg wybiera, uzdalnia, daje łaskę i sam prowadzi. Jego logika nie ma nic wspólnego z naszym myśleniem.

Jeśli Twoje serce szuka domu, pomyśl czy nie warto podjąć tego wezwania i zastanowić się: Do czego powołuje mnie Bóg?

Czekamy na Ciebie…

s.M. Katarzyna Szulc (nr tel. 798 958 843)