Poszukując swojego powołania – Lectio Divina z Maryją

Pan przywołał do Domu Sióstr w Częstochowie w dniach 19-21 stycznie „tych, których sam chciał” o czym powiedział w Słowie na piątkowy dzień. Przywołał, aby zatrzymać przy Maryi Całej Pięknej i by odkryć piękno, które nie zdobywa się w salonach piękności ale w spotkaniu ze Słowem Bożym.

 

Przewodnikiem po Księgach Biblii był ks. Łukasz Stachura – saletyn z Kobylanki, który dzielił się swoim osobistym spotkaniem ze Słowem, które ma moc zmieniać życie. Wpatrując się w Maryję od chwili Zwiastowania po Narodzenie Jezusa uczyłyśmy się od Niej Lectio czyli czytania Słowa, Meditatio czyli rozważania Słowa, Oratio czyli odpowiedzi na Słowo i trwania w Nim czyli Contemplatio. Rekolekcje wprowadziły nas w klimat milczenia, gdzie Słowo mogło w nas przebywać i dotykać serca. W drodze modlitwy bardzo ważne było spotkanie z Maryją w Jej Cudownym Jasnogórskim Obliczu jak tą bez, której trudno byłoby żyć na świecie.

 

Droga modlitwy Słowem Bożym to zadanie jakie podjęły dziewczęta nie tylko na te trzy dni. Słowo Boże, przez które Pan nieustannie mówi ma prowadzić w codzienności. Aby odkryć powołanie konieczne jest słuchanie, spotkanie i wierne trwanie w Słowie, Adoracji i Eucharystii oraz rozmowa w kierownictwie duchowym. Warto podjąć wyzwanie by odkryć swoje miejsce w życiu. Zgodzić się na bycie Rybakiem ludzi.

 

s. M. Katarzyna Szulc i s. M. Barbara Szeliga