Podziękowanie za pomoc dzieciom na Ukrainie, Białorusi i w Rosji

13-02-2019 | Warto przeczytać

Drodzy Darczyńcy!


Z serca dziękuję za wielkoduszne włączenie się w pomoc, w postaci zbiórki przyborów szkolnych, w związku z przeżywanym 9 grudnia 2018 r. Dniem Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Zebrane przybory trafiły do dzieci i młodzieży na Ukrainie, Białorusi i w Rosji, gdzie posługują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.


Niech Bóg hojnie wynagrodzi ten bezinteresowny dar serca. Wszystkich Darczyńców otaczamy modlitwą.

Z wyrazami wdzięczności

                                    s. M. Maksymilla Pliszka

                                    Przełożona Generalna

                                    Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP