“POCIESZYCIEL,GDY PRZYJDZIE…”

… pod takim hasłem i z takim nastawieniem serca, wraz z Uczestniczkami weekendowych rekolekcji w Tuchowie, przeżywałyśmy Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Piękny czas oczekiwania na dar Pocieszyciela przyniósł ze sobą wiele radości, pięknych spotkań i umocnienia w wierze. W przygotowanie i przebieg rekolekcji zaangażowana była także s. M. Katarzyna Szulc i s. M. Urszula Kowal, którym bardzo dziękuję za pomoc i dobrą współpracę. Wszystkim dziewczętom, które uczestniczyły w naszym spotkaniu życzę, aby Duch Święty rozgrzewał ich serca miłością i umacniał do pięknego życia w mocy Bożego Ducha. Oczywiście też zapraszam do obejrzenia filmowej relacji z tego spotkania. 

s.M. Barbara Szeliga