Pielgrzymka wolontariuszy do Matki Bożej Fatimskiej na Białorusi

W kontekście zbliżającego się miesiąca różańcowego na miejsce przeżycia dnia skupienia dla wolontariatu wybrano Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szumilinie  22 września 2018 roku.

 

Do pokonania mieliśmy 350 km i dlatego wyruszyliśmy z Łyntup bardzo wcześnie rano. Po dotarciu do celu wysłuchaliśmy wspaniałej konferencji Proboszcza i Kustosza Sanktuarium ks. Andrzeja Juchniewicza OMI na temat „Modlitwy różańcowej”.

 

Ks. Andrzej zwrócił szczególną uwagę na modlitwę różańcową w kontekście objawień fatimskich, podkreślając jej ogromną wartość. Zachęcił do rozważania tajemnic różańcowych wraz z Maryją, która wszystkie wydarzenia z życia swego umiłowanego Syna  rozważała i zachowywała w swoim sercu, a tajemnice różańca to właśnie te wydarzenia, w których każdy z nas może się odnaleźć, bo wszyscy w życiu przeżywamy radość i ból. Modląc się na różańcu, rozważając tajemnice z życia Jezusa, mamy szansę na nawrócenie i podjęcie pokuty, bo modlitwa jest spotkaniem z Panem, który przemienia nasze serca. O to prosiła  Maryja w Fatimie: o modlitwę różańcową, o nawrócenie i pokutę.

 

Po konferencji była Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. O 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. modląc się o Boże Błogosławieństwo i opiekę Maryi dla dzieci, którym pomagamy w Parafialnym Oratorium. Dzień skupienia zakończył się obiadem na świeżym powietrzu przy ognisku.

 

Po południu pojechaliśmy do Witebska, tam poznaliśmy historię miasta i związaną z nim historię Kościoła Katolickiego. Nawiedziliśmy Kościół św. Barbary, który jako jedyny przetrwał najtrudniejsze czasy prześladowania, katedrę oraz miejsce, gdzie przed zburzeniem znajdował się kościół św. Antoniego.

 

Umocnieni duchowo, pełni radości, pogłębionych przyjaźni i nowymi siłami wróciliśmy do Łyntup.

 

s. M. Lucyna Wąs