Pielgrzymka laureatów Konkursu “Podziel się dobrem”

W dniach 11 i 12 czerwca 2016 r. odbyła się Pielgrzymka laureatów konkursu pt. „Podziel się dobrem”. Konkurs ten był skierowany do dzieci uczęszczających na świetlice, w których wychowawczyniami są siostry służebniczki.

W swojej pracy dzieci miały za zadanie ukazać uczynki miłosierne i sposób, w jaki można czynić dobro i zarażać tym dobrem innych.  Prace w kategorii plastycznej i literackiej przesłano z sześciu świetlic. Trudno było dokonać wyboru i przyznać odpowiednie miejsca, ponieważ każda z nich miała piękne przesłanie.

Patronat nad tym konkursem objęło nasze Zgromadzenie. Nagrodą dla laureatów była Pielgrzymka Śladami Miłosierdzia.

Nagrodzone dzieci spotkały się w Krakowie, w domu prowincjalnym przy ul. Biskupiej 16. Potem odwiedziły Sanktuarium Jana Pawła II a następnie Sanktuarium Miłosierdzia, gdzie podczas Koronki i Mszy Świętej zanosiły prośby do Jezusa Miłosiernego. Wieczorem był spacer po historycznych miejscach Krakowa, a w niedzielę Msza Św. w Bazylice Mariackiej oraz wyczekiwane rozdanie nagród.

 

s. M. Agnieszka Krajnik