Pielgrzymka Rodziny Edmunda z Ropczyc do Torunia

Wcześnie rano w sobotę, 8 czerwca 2019 r., Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego z Ropczyc, pod przewodnictwem s. Donueli, wybrała się na pielgrzymkę do Torunia.

Na wyjazd siostra zaprosiła ks. Pawła Gąsiora, dwie siostry Służebniczki, absolwentów Ochronki a Rodzina Edmunda wypełniła autokar do ostatniego miejsca.

Toruń leży nad Wisłą w województwie kujawsko-pomorskim, którego flaga jest w kolorze czerwono-biało-czarnym. W okresie od IX do XIII w. w tym miejscu wznosił się słowiański gród, otoczony wałami drewniano-ziemnymi, strzegący przeprawy przez Wisłę. Początek współczesnemu miastu dali Krzyżacy w 1230 roku, dla których był on punktem wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenia państwa krzyżackiego. Pierwszą wzmiankę historyczną o Toruniu zawiera dokument lokacyjny z 28 grudnia 1232 roku wystawiony przez Hermana von Salza, mistrza krzyżackiego. W Toruniu 1 lutego 1411 roku zawarto I pokój toruński, kończący tzw. wielką wojnę polsko-krzyżacką 1409–1411.

W 1454 roku wybuchło powstanie antykrzyżackie, w trakcie którego zburzono zamek krzyżacki. Był to początek polsko-krzyżackiej wojny trzynastoletniej. 6 marca 1454 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk na wniosek poselstwa Związku Pruskiego wydał akt inkorporacji Prus do Królestwa Polskiego i wcielił Toruń do Polski. 19 października 1466 roku II pokój toruński zakończył wojnę trzynastoletnią. II rozbiór Polski włączył Toruń w skład Prus Zachodnich ze stolicą w Gdańsku. 24 stycznia 1793 roku wojska pruskie wkroczyły do miasta.

W Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik 19 lutego 1473 r. jako syn kupca krakowskiego i Barbary Watzenrode związanej z tym miastem. Studiował w Krakowie Bolonii, Padwie, Ferrarze i Rzymie. Po powrocie z Rzymu zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim potem Fromborku i Olsztynie. Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym “człowiekiem renesansu”, bowiem działał także jako matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, a także próbował swoich sił w przekładach literatury. Zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku.   

Toruń słynie też z pierników, Najstarsze wzmianki o toruńskim piernikarstwie pochodzą z XIV wieku. XVI-wieczny kronikarz Simon Grunau wspomina o zubożałym klasztorze Panien Cysterek na przedmieściu Torunia, gdzie zakonnice utrzymywały się z wypiekania pierników tak smacznych, iż eksportowano je nawet do obcych krajów. W 1751 r. miało miejsce otwarcie przez Gustawa Weesego w Toruniu nowoczesnej, fabryki pierników. Była to najstarsza przemysłowa manufaktura w regionie i najstarsza firma na Pomorzu, istniejąca nieprzerwanie do dzisiaj. W czerwcu 2015 w budynku dawnej fabryki otwarte zostało Muzeum Toruńskiego Piernika.

Toruń – to obecność między innymi Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela – redemptorystów. Z inicjatywy o. Tadeusza Rydzyka i za zgodą Zgromadzenia rozpoczęło nadawanie Radio Maryja 8 grudnia 1991 r. działając jako stacja lokalna. Następnie uzyskano pozwolenia na nadawanie na terenie Polski. Później rozpoczęto nadawanie przez satelitę. Oprócz radia, jest telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Inicjatyw o. Tadeusza można wyliczać jeszcze wiele.

Kiedy pątnicy dojechali do Torunia, uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej w Sanktuarium, następnie ucałowali relikwie św. Jana Pawła II. Zostaliśmy zakwaterowani w kampusie akademickim WSKSiM w bardzo dobrych warunkach. Zgodnie z planem spożyliśmy smaczny obiad w miejscowej stołówce. Po krótkim wypoczynku udaliśmy się na Rynek Staromiejski, Planetarium, zakup toruńskich pierników,pod fontannę Cosmopolis. Jeszcze krótka modlitwa w kaplicy Zawierzenia i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

Niedzielę rozpoczęliśmy odśpiewaniem Godzinek do NMP i Mszy św. sprawowanej w intencji pielgrzymów przez ks. Pawła Gąsiora. Przejazd do miejsca gdzie rozpoczęło nadawanie Radio Maryja, pierwsza kaplica, studio radiowe i inne dostępne pomieszczenia. Naszym przewodnikiem po Radiu Maryja był o. Marian Sojka. Powrót do WSKiM, śniadanie i około godziny 10-tej rozpoczęliśmy zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem do 14-tej z przerwą na lody piernikowe u Lenczewskiego – jak ich nie posmakować w Toruniu.

Godne uwagi zabytki Starego Miasta to Ratusz Staro i Nowomiejski, kościół świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty z zegarem wskazującym tylko godziny (palec Boży), kościół św. Jakuba i kościół Wniebowzięcia NMP. Pomnik flisaka z żabami, pomnik Mikołaja Kopernika, dom Koperników, muzeum Toruńskiego Piernika, mury, ruiny Zamku Krzyżackiego. Ponadto usłyszeliśmy jeszcze wiele informacji z historii miasta.

Podsumowując – pielgrzymka była dobrze zorganizowana i zaplanowane punkty programu zostały zrealizowane. Podziękowania siostrom i osobom, które przygotowały i realizowały program. Słowa wdzięczności należą się księdzu Pawłowi, który sprawował Eucharystię i przewodniczył modlitwom w czasie jazdy autokarem. Dziękujemy panu kierowcy za współudział w programie pielgrzymki.

Stanisław Sałek