Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym (MV 14)

18-10-2016 | Echo z misji

Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji (MV 14) – zainspirowane tym i słowami, pragnąc żyć tym szczególnym znakiem w obecnym Roku Świętym, 14 października 2016 r., przeżyłyśmy wraz z dziewczętami i personelem Internatu „Matki Bożej z Urkupiña” w Omereque – Mataral (Bolivia) pielgrzymkę do „serca” Prelatury Aiquile – Katedry w Aiquile pw. Matki Bożej Gromnicznej. Wspólnie, śpiewając pieśni ku czci Jezusa Miłosiernego i niosąc Jego wizerunek przekroczyłyśmy Drzwi Święte katedry, aby uczestniczyć w Eucharystii. Podczas homili celebrans Ks. Deterlino Avila przypomniał nam jeszcze raz, że pielgrzymka w Roku Świętym ma być bodźcem do nawrócenia, przemiany życia. Zachęcał, byśmy  pozwalając się objąć miłosierdziu Bożemu i angażując się w czynienie dobra byli miłosierni dla innych.

 

Po Eucharystii celebrans zaprosił nas do przejścia przez kryptę, gdzie złożone są doczesne szczątki dwóch poprzednich biskupów Prelatury, aby przeżyć uczynek miłosierdzia ofiarując za nich naszą modlitwę.

 

Do przeżycia pielgrzymki dziewczęta przygotowały się przez spowiedź i katechezę o znaczeniu pielgrzymki, odpustach i znaku Drzwi Świętych.

 

Wykorzystałyśmy także ten wyjazd, aby zapoznać się z Aiquile jako „stolicą charango” – popularnego instrumentu strunowego Boliwii.

 

Polecamy się modlitwie, „byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas” (MV14).

 

Siostry Służebniczki BDNP, Mataral – Omereque

(Bolivia)