„Pięknie umiera ten, kto pięknie żyje” – spotkanie z bł. Karoliną

16-17 listopada 2018 r., w przededniu liturgicznego wspomnienia bł. Karoliny Kózki, do Domu Generalnego w Dębicy, na skupienie przyjechały dziewczęta, gdzie miały okazję odkryć duchowe piękno swojej Rówieśniczki. Podczas konferencji prowadzonej przez ks. Rafała Jagodę, duszpasterza parafii św. Jadwigi w Dębicy, mogły poznać duchową drogę bł. Karoliny i odkryć, że “pięknie umiera ten, kto pięknie żyje”.

Zajęcia w grupach i film „ Zerwany kłos”, ukazujący drogę życia i męczeństwa młodej Świętej, pomogły dziewczętom odkryć drogę Jej wiary, zaangażowania w służbę innym oraz kształtowanie czystego serca.

Nie zabrakło wspólnych spotkań, a do szczególnie cennego należy zaliczyć spotkanie z s.Ireną, która przed warsztatami krawieckimi zaprosiła na prawdziwą duchową ucztę, recytując patriotyczne wiersze. Podczas warsztatów krawieckich dziewczęta uczyły się szycia, czego owocem były własnoręcznie wykonane okładki na Pismo Święte lub jakąś książkę. Jedna z uczestniczek napisała wiersz, którym chcemy się tutaj podzielić:

 

“Karolina od początku błogosławioną nie była,
 Z Wał – Rudy pochodziła
16 lat przeżyła,
Bogu swe życie poświęciła.
Modlitwa dla niej nie była trudem,
Bo Bóg w jej życiu był największym cudem!
Często pod gruszą popołudnia spędzała
I dzieci z wioski o Bogu nauczała.
Wygody ziemskie dla niej zbędne były,
Jej ręce dużo dobrego zrobiły.
Gdy wojna swe żniwa zbierać zaczęła
Ona za wrogów modlitwę rozpoczęła.
Jej czystość serca prowadzi nas do nieba”.

W dniach skupienia dziewczętom towarzyszyły s.M. Małgorzata Łatka, s.M. Anna Sak i s.M. Katarzyna Szulc.

s.M. Katarzyna