Pewny, że Bóg kieruje wszystkim – bł. Edmund Bojanowski

Przykład świętych nas pobudza a ich bratnia modlitwa nas wspomaga – modlimy się bardzo często tymi słowami podczas Eucharystii. W życiu doświadczamy na różne sposoby tajemnicy świętych obcowania, którzy wypraszają u Ojca w niebie zanoszone przez nas intencje, pomagają nam przejść przez ważne, czasami nawet bardzo trudne doświadczenia. Zasłyszane historie są natchnieniem i światłem do przeżywania codzienności. Zdarza się, że święci pozwalają nam odkryć cel i sens życia, bo prowadzą do Chrystusa.

Specjalista od jedności

Do dębickiego Kościoła Klasztornego 7 sierpnia 2019 r. przybyli Ci, których na różne sposoby połączył „specjalista od jedności” bł. Edmund Bojanowski. W liturgiczne wspomnienie tego „serdecznie dobrego człowieka” nasze świętowanie rozpoczęliśmy od Eucharystii, która była dla niego centrum każdego dnia. Nie wyobrażał sobie życia bez Mszy św. Dowiadujemy się o tym, kiedy otwieramy i czytamy zapiski z Dziennika, czy z pozostawionej tak licznej korespondencji. Tego dnia Eucharystię dziękczynną za dar życia bł. Edmunda i wszystkie dzieła, jakie podejmował z miłości do Chrystusa i Kościoła celebrowali Proboszczowie Dębickich parafii i zaprzyjaźnieni  ze Zgromadzeniem kapłani. Ks. Prałat Jan Krupa – proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w homilii przywołując bł. Edmunda Bojanowskiego ukazał jego ogromne zaufanie Opatrzności i bez lęku podążanie za natchnieniami Ducha Świętego w służbie na rzecz dzieci, rodzin i Ojczyzny. Wierni licznie zgromadzeni na modlitwie mogli ucałować relikwie Patrona wielu dzieł wychowawczych i społecznych. Wszyscy zebrani: Siostry Służebniczki, dzieci, rodzice, młodzież i starsi wraz z Pasterzami dębickich parafii jednomyślnie prosili Boga o dar kanonizacji bł. Edmunda. Ziarno życia rzucone na wielkopolską ziemię, jakim było życie naszego Założyciela, owocuje dziś ponad 160 lat od dnia założenia Zgromadzenia. Z tej małej społeczności rozrosło się “drzewo” z czterema gałęziami, jakimi są autonomiczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Śląskich, Wielkopolskich, Starowiejskich i Dębickich. To “drzewo”, ta Rodzina ma mocne fundamenty dane przez Założyciela: Kościół z Eucharystią i wszystkimi sakramentami, Maryja, służba.

Ślady miłości

W tym szczególnym dniu, kiedy wspominamy śmierć bł. Edmunda i odczytujemy na nowo jego duchowy Testament zakończony słowami „reszty Duch Święty nauczy Was”, mogliśmy w Dębicy doświadczyć tej reszty i działania namacalnego bł. Edmunda nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pomógł nam w tym Pan Maciej Syka przez pokaz reżyserski filmu PEWNOŚĆ ukazującego obecność charyzmatu służby, jaki zostawił bł. Edmund . Film “Pewność” to żywa opowieść o śladach miłości, o nędzy, której dotykają i z miłością służą duchowe córki bl. Edmunda – Siostry Służebniczki. Trwający prawie godzinę film i świadectwa p. Macieja to dla wszystkich tak liczne zebranych spotkanie z żywym świadkiem. Bo święci, żyją – oni nie przemijają. Życie bł. Edmunda pokazuje nam wielką prawdę, że on nigdy nie był pewny siebie, cenił pokorę i prostotę. On był przekonany, że to Bóg kieruje wszystkim. Dlatego ufał, nawet wtedy gdy wiatr wiał prosto w oczy, gdy doświadczał bólu, biedy , gdy nie miał na opłaty i chleb dla potrzebujących. Jego wrażliwe oczy i jeszcze wrażliwsze serce nie opuszczało potrzebujących. Ta Boża Pewność,  a zarazem odwaga i mocna świadomość wspólnej misji ukazana jest w konkretnych historiach w filmie mówiącym o posłudze Służebniczek w Boliwii i Afryce. Pokaz reżyserski filmu “Pewność” wywołał w sercach oglądających ogromną wdzięczność za dar wiary, jaki Bóg złożył w sercu Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. On w XIX wieku był zwyczajnym sąsiadem, który z każdym dniem stawał się bardziej ubogim, by innych ubogacać, był pierwszym do modlitwy a ostatnim do krytyki i obmowy kogokolwiek. Film pokazuje ślady miłości wyryte w sercach dzieci, chorych i ubogich.

Kawa z Edmundem

Trzecią częścią spotkania i świętowania była „Kawa z Edmundem” – okazji do świętowania zawsze jest wiele, bo codziennie doświadczamy Jego wstawiennictwa i opieki ojcowskiej. Edmund często zapisywał spotkania przy kawie z przyjaciółmi, kapłanami, rodziną czy innymi. Był to też czas na wzajemne poznanie  myśli i  ustalenia konkretnego planu działania. Integracyjnym świętowaniem dla sióstr, kapłanów, władz miasta, podopiecznych z Domu Symeona i Anny, dzieci i rodzin było spotkanie w ogrodach Sióstr Domu Macierzystego w Dębicy. Podczas spotkania można było skosztować kawy przygotowanej na to spotkanie i porozmawiać o obecności bł. Edmunda w życiu wielu osób.

To wyjątkowe pełne prostoty i gościnności służebniczkowskiej spotkanie przygotowały Siostry ze Wspólnoty Domu Macierzystego wraz z prowadzonym przez Zgromadzenie Stowarzyszeniem im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”.   Nasz bł. Edmund wiedziony pełnym miłości zaangażowaniem dziś prowadzi nas ku człowiekowi by służyć, by uczyć służby odpowiedzialnej i troski o dobro wspólne i Kościół.

Bądź Ojcze Edmundzie nieustannie dla nas natchnieniem, przychodź „ z Bożym niepokojem”, abyśmy stawały się znakiem jedności, siostrzanej miłości i odpowiedzialności za dziedzictwo nam pozostawione.

s. M. Katarzyna Szulc