Perły Polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła E. Bojanowskiego

24-02-2017 | Zaproszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w  ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Perły Polskiej myśli edukacyjnej. Nowe źródła do poznania myśli i dzieła Edmunda Bojanowskiego”.  Konferencja  odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie odbędzie się 10 marca 2017 roku. 

 

PROGRAM KONFERENCJI:

godz. 8.00-9.00
Msza Święta (Kościół Akademicki KUL)
Abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski

godz. 9.30
Otwarcie Konferencji
Prowadzenie dr hab. Tomasz Nowicki – Dyrektor Instytutu Historii KUL
Powitanie gości: Prorektor Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
M. M. Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP

godz. 9.50-11.30

 

Sesja I
Wokół edycji krytycznej: Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita
Przewodniczy prof. dr hab. Józef Franciszek Fert

 

godz. 9.50-10.10
prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak (Uniwersytet Zielonogórski)
Nowe możliwości badań życia i dzieła bł. Edmunda Bojanowskiego po pełnej edycji jego spuścizny rękopiśmiennej

godz. 10.10-10.30
dr Edward Gigilewicz KUL
Notatki Edmunda Bojanowskiego jako problem badawczy i zadanie edytorskie

godz. 10.30-11.00
prof. dr hab. Józef Franciszek Fert
Norwid – Bojanowski. Projekcja spotkania
mgr Marta Diana Rozwadowska (KUL)
Język i styl notatek Edmunda Bojanowskiego

godz. 11.00-11.40
Głos recenzentów wydawniczych:
prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski UMK
ks. prof. dr hab. Anzelm Weiss KUL

godz. 11.40 – 12.10 – przerwa kawowa

godz. 12.10 – 13.30

 

Sesja II
Wokół Kompendium edukacyjnego Edmunda Bojanowskiego
Przewodniczy ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL

 

godz. 12.10-12.30
ks. dr Jacek Zjawin UAM
Koncepcja pedagogiczna Edmunda Bojanowskiego na tle prądów pedagogicznych dziewiętnastego wieku

godz. 12.30-12.50
s. dr hab. Maria Loyola Opiela prof. KUL
Aktualność przekazu zawartego w źródłach i w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego dla współczesnej edukacji

godz. 12.50-13.30
Głos recenzentów wydawniczych:
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz UKSW
ks. dr hab. Andrzej Łuczyński KUL

13.30-14.00
Dyskusja

godz. 14.00
Podsumowanie konferencji – dr hab. Tomasz Nowicki, Dyrektor IH KUL

 

Zdjęcie: Krzysiek dbk – Praca własna, CC BY 3.0

 

PLAKAT DO POBRANIA