“Owocowanie” w Ochotnicy Dolnej – Wakacje z Bogiem

W dniach 12-16 sierpnia 2018 r. Siostry Służebniczki zorganizowały w Ochotnicy Dolnej „Wakacje z Bogiem” dla dziewcząt z terenu Prowincji Tarnowskiej Zgromadzenia w wieku od III-VI klasy Szkoły Podstawowej. Temat, który towarzyszył podczas tych dni: „Owoce Ducha Świętego w życiu św. Stasia Kostki” skłaniał uczestniczki do refleksji nad otwartością na działanie Ducha Świętego we własnym życiu oraz zachęcał do przyjrzenia się osobie św. Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży.

 

Konferencje dotyczące sakramentu Eucharystii oraz Pokuty i Pojednania głosił ks. Łukasz Pietrzak. Dziewczęta oprócz codziennej modlitwy uczestniczyły we Mszy świętej, chętnie podejmowały pracę w grupach, zwiedziły Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. Brały udział również w innych atrakcjach: jeździły kolejką górską Roller Coaster w Kluszkowcach oraz wspinały się po różnych przeszkodach między drzewami na różnych wysokościach w parku linowym w Krościenku nad Dunajcem. W ostatnim dniu „Wakacji z Bogiem” gościły podczas obiadu w domu Sióstr Służebniczek w Krościenku nad Dunajcem. Dziękując za piękny czas spotkań z Bogiem i ludźmi uczestniczyły we Mszy św. w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Zakliczynie.

 

Podczas wyjazdu dziewczętom towarzyszyły Siostry Służebniczki: s. Katarzyna Dulska, s. Beata Popieluch i s. Barbara Mądro.