Owocowanie – rekolekcje dla dziewcząt w Firleju

Bardzo dobrze jest rozpocząć wakacje w dobrym towarzystwie. Najlepszą okazją są rekolekcje, by podsumować miniony rok i by wyruszyć w wakacyjną przygodę z Jezusem. W naszym domu zakonnym w Firleju drogę odkrywania owoców Ducha Świętego wybrały dziewczęta z Warszawy, Firleja, Antonina, Lublina.

 

Podczas rekolekcyjnych dni odkrywałyśmy owoce Ducha świętego. Miłość jako pierwszy owoc zaprowadziła nas do odkrycia daru miłości. Szczególną patronką była św. Joanna Beretta Rolla. Swoim świadectwem bycia mamą i powołaniem do macierzyństwa podzieliła się p. Zofia mama Franka, Agatki i Jasia a także Hiacynty, która jest już w niebie. Radość pomagał nam odkrywać św. Filip Nerii w tym dniu podczas zajęć z p. Arkiem wodzirejem uczyłyśmy się wspólnej zabawy, która daje radość i uczy nas dobrego wykorzystania czasu wolnego. Dobroć uczył nas odkrywać bł. Edmund Bojanowski, który prowadził nas do służby dla innych. Owoc pokoju poznawaliśmy dzięki św. Hiacyncie i Franciszkowi, którzy zachęcali nas do wytrwałej modlitwy o dar pokoju dla świata oraz troski o pokój serca. Wierność jako owoc Ducha świętego odkrywaliśmy dzięki św. Marii Goretii, która wskazał nam na dar czystości i troski o czyste serce.

 

W ramach rekolekcji uczestniczyłyśmy w Sercańskich Dniach Młodych w Pliszczynie, gdzie z młodzieżą odkrywaliśmy także dary i owoce Ducha świętego. Spotkanie w Firleju było czasem modlitwy i wspólnego wypoczynku i odkrywania radości z bycia umiłowanym Dzieckiem Boga. Wielką wdzięcznością ogarniamy wspólnotę Sióstr z Firleja, która z wielką otwartością przyjęła dziewczęta do domu i troszczyła się by ten czas był wyjątkowy. Dziewczętom towarzyszyły s.M. Agnieszka Krajnik z Lublina i s.M. Katarzyna Szulc. Kończąc czas wspólnych rekolekcji wyjeżdżałyśmy z wołaniem:

 

Przybądź Duchu Boży

Daj nam wody żywej

Rozpal w sercach ogień

Pomóż żyć prawdziwie…..