Okolicznościowe spotkania w Cochabamba

28-12-2018 | Echo z misji

„Służ ubogim i chorym, jakbyś samemu Jezusowi służyła”. ( bł. Edmund Bojanowski)


Z inicjatywy s. M. Petroneli Hołysz zostało zorganizowane przedświąteczne spotkanie dla chorych z parafii Matki Bożej Łaskawej i bł. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba. Chorzy uczestniczyli we Mszy św., którą celebrował ks. proboszcz P. Txema Martinez i przyjęli Sakrament Namaszczenia Chorych. Po liturgii w salonie parafialnym odbyła się agapa. Dzięki zaangażowaniu i współpracy członków grup parafialnych: Grupy Miłosierdzia, Rodziny Błogosławionego Edmunda i młodzieży z Grupy Św. Wiatora, spotkanie odbyło się w atmosferze rodzinno – świątecznej.

wspólnota sióstr z Cochabamba – BoliwiaDzieci i młodzież należąca do Orkiestry szkolnej im. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba, w ramach przygotowań do przeżywania Świąt Bożego Narodzenia jako spotkania z Bogiem, który zamieszkał pośród nas, wybrała się w odwiedziny pobliskiego Centrum Terapeutycznego dla Dzieci Specjalnej Troski. Warto zaznaczyć, że teraz w Boliwii jest okres wakacyjny i podjęli tę inicjatywę w czasie wolnym od zajęć.

Odwiedziny te były wzajemnym obdarowaniem się. Młodzi należący do orkiestry szkolnej podzielili się swoim talentem muzycznym oraz przygotowanym przez ich rodziców skromnym poczęstunkiem i prezentami. W zamian otrzymali uśmiech wdzięczności i radości. Poza tym dla wielu było to pierwsze spotkanie z chorobą i niepełnosprawnością ich rówieśników. W homilii podczas Eucharystii sprawowanej w intencji dzieci z Centrum, członkowie Orkiestry zostali zachęceni przez celebransa do wdzięczności Bogu za dar życia, zdrowia, zdolności oraz zaproszeni do bycia wrażliwymi na potrzeby innych.


Chociaż to był mały gest z naszej strony, ufamy że ta „iskierka dobra” będzie owocowała kolejnym dobrem w sercach wszystkich.


s. M. Miriam Camargo C.

Cochabamba-Boliwia