Ochronić wychowując. Promocja dzieł i myśli pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego

09-10-2017 | Zaproszenia

Ogólnopolska konferencja naukowa
28 października 2017 r. (sobota)
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Collegium Bobolanum

Warszawa, ul. Rakowiecka 61

   Ochronić wychowując.

Promocja dzieł i myśli pedagogicznej

błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

                                                           

 Patronat honorowy:

 

JE kard. Zenon Grocholewski,Postulator sprawy kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego

Matka M. Józefa Leyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – Śląskie

 

 

Organizacja:

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – Śląskie

Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Collegium Bobolanum

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

 

Komitet organizacyjny:

 

S.M. Teofania Golec, przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej – Śląskie

s. prof. KUL dr hab. M. Loyola Opiela

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SI, rektor PWTW, Collegium Bobolanum

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (UKSW) – przewodniczący

Dr Paweł Szuppe (UKSW) – sekretarz

 

 Program konferencji

 

 

9.00

Msza Święta (Sanktuarium Narodowe św. Andrzeja Boboli, 

ul. Rakowiecka 61, Warszawa)

Przewodniczy: Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, prorektor PWTW

 

10.00   

Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SI

Ks. prof. KUL dr hab. Andrzej Kiciński, prorektor KUL Jana Pawła II

Matka M. Józefa Leyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP

 

10.20-10.30      

Promocja książek

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, były rektor KUL Jana Pawła II,

przewodniczący Rady Naukowej odpowiedzialnej za opracowanie edytorskie dzieł Edmunda Bojanowskiego

 

10.30-10.45      

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita

Diakon prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, UMK

 

10.45-11.00       

Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego

Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński SDB, KUL

 

 

Sesja I

Przewodniczy Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB

 

11.00-11.20          Prof. dr hab. Józef Franciszek Fert, KUL

Edmund Bojanowski – Cyprian Norwid: paralela wychowawcza

 

11.20-11.40          Prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak, UZ

Przysłowia w refleksji i praktyce wychowawczej Edmunda Bojanowskiego

 

11.40-12.00         Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW

Pedagogiczny wymiar pobożności ludowej według Edmunda Bojanowskiego

 

12.00 – 12.30    przerwa

 

 

Sesja II

Przewodniczy prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

 

12.30-12.50         Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

Wertykalny wymiar wychowania. Inspiracje Edmunda Bojanowskiego

 

12.50-13.10          Ks. prof. dr hab. Andrzej Kiciński

Od katechezy do katechizmu. Wychowanie religijne w koncepcji Edmunda Bojanowskiego

 

13.10-13.30        S. prof. dr hab. M. Loyola Opiela, KUL

Koncepcja ochrony przez wychowanie w myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesnej edukacji

 

13.30-13.50         S. mgr Dąbrówka Augustyn

Praktyczne zastosowanie myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego dzisiaj

 

13.50-14.30       Dyskusja

 

14.30                     Podsumowanie konferencji

Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

 

Pożegnanie uczestników konferencji

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ

 

 

Sesja plakatowa:

 

mgr Iwona Jabłońska

  1. Zwyczaje i obrzędy drogą wychowania w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
  2. Rola matki w życiu dziecka w pismach bł. Edmunda Bojanowskiego

 

ks. mgr lic. Andrzej Jasnos

  1. Środki kształcenia dziecka – uniwersalne podejście bł. Edmunda Bojanowskiego
  2. Zajmując się dziećmi znaczy pomyśleć o rodzinie – realizowanie myśli bł. Edmunda Bojanowskiego w Ochronce Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy

 

mgr Ewelina Kurowicka

  1. Gry i zabawy jako środek wychowania w ochronkach bł. Edmunda Bojanowskiego
  2. Zabawa dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

 

mgr Michał Kotala

  1. Wartość wychowania w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego
  2. Koncepcja ochrony bł. Edmunda Bojanowskiego

 

ks. mgr Dariusz Konopko

  1. Formacja religijna dziecka w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego

 

dr Iwona Szewczak

  1. Metody wychowania w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Plakat do pobrania