Ofiarowana Bogu uczy ofiarowania

20-11-2017 | Warto przeczytać

21 listopada

będziemy wspominać Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Rodzice św. Anna i św. Joachim przynieśli Maryję do świątyni i oddali Bogu, przez Którego została wybrana i włączona w historię zbawienia. Ofiarowana Bogu uczy ofiarowania. Żyjący pod koniec V wieku grecki mistyk modlił się „Pragnę, aby Twoja <Ikona>, Matko Boża, odbijała się stale w zwierciadle duszy i zachowała ją czystą aż po kraniec wieków. Podnoś pochylonych ku ziemi i daj nadzieję tym, którzy uznają i naśladują wieczny wzór piękna”[1]. Maryja Powołana aby Służyć jest dla nas nieustannym natchnieniem jak żyć w ofiarowaniu, do którego zaprosił nas Pan.

 

 Ofiarowana Bogu żyła Jego Słowem, które rozważała w sercu, zachowywała, nosiła i pozwoliła by to słowo przyjęte w serce stało się Ciałem. Ofiarowana Bogu jest nieustannie jak otwarta Biblia, która może leży na naszych biurkach. Ona pozwalała by Bóg czytał Jej życie. A dla mnie otwarta Biblia na biurku może mówić mi, że Bóg jest zawsze na mnie otwarty, a Jego słowo nigdy się nie zamyka i nie opuszcza mnie.

 

 Maryja trwając w ofiarowaniu pozostała otwarta na Słowo i żyła świadomością, że „w zwoju księgi o mnie napisano” Ps 40,10. Uczy nas przebywania ze Słowem Boga dzień i noc bo o nas także napisano w  zwoju księgi Słowa Bożego. Dla Maryi zwój Księgi Słowa Bożego był dla Niej świętą ziemią, po której często stąpała. Codzienna modlitwa „Słuchaj Izraelu” przypominała Maryi, że ma słuchać Bożego Słowa o każdej porze i gdy wstaje, gdy pracuje, gdy jest w podróży, gdy się kładzie spać.

 

W Ogólnym Planie Formacji odnajdujemy słowa, które w dniu Ofiarowania Maryi mogą być dla nas zachętą do nieustannego ofiarowania siebie Bogu i odnajdywania Jego żywej obecności w Słowie. W numerze 134 czytamy Jako służebniczki Maryi powinnyśmy oddychać Pismem Świętym, rozważać jego treść w naszych sercach i wprowadzać ją w życie. Biblia jest dla nas ziemią, na której rośniemy, powietrzem, którym oddychamy, pokarmem, którym krzepimy naszą duchowość, jak Maryja.

 

 Bł. Edmund Bojanowski zapragnął abyśmy były Służebniczkami i ukazując nam Niepokalaną wytyczył nam drogę i niegdyś dał nam wskazanie  „Szukaj jedynej pociechy i opieki u stóp Najświętszej Panny jako Jej wierna służebniczka, a będziesz widziała zawsze nad sobą błogosławiącego ci z nieba Jezusa”.

 

Ofiarowując Bogu nieustannie swoje serce ponawiając TAK wypowiedziane na Jego łaskę powołania prośmy przez wstawiennictwo Maryi za dziewczęta, które Pan zaprasza do naszej Rodziny Zakonnej, aby na wzór Maryi „były jak pusta muszla, otwarta, by ją napełnić darem Słowa Bożego” O. I. Gargano.

 

s. M. Katarzyna Szulc

 

[1] Cyt.za:G. Ravasi, Oblicza Maryi w Biblii, przeł. B.Żurkowska, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2010, s.7.