Odpoczynek z Bogiem

Ciężkowice 2020 – czyli odpoczynek z Bogiem w obecności Wielkiej Tajemnicy Wiary.


W dniach od 13 do 16 stycznia 2020 r. 58 osobowa grupa dziewcząt wraz z s. M. Agnieszką Krajnik, s. M. Małgorzatą Kalicińską i s. M. Beatą Popieluch uczestniczyła w rekolekcjach zimowych zorganizowanych przez Siostry Służebniczki Dębickie – prowincję Tarnowską. 

Rekolekcyjne hasło

Głównym tematem wspólnych spotkań był obecnie przeżywany rok duszpasterski pod hasłem: Oto Wielka Tajemnica Wiary, czyli wszystko o Eucharystii. Ksiądz Sławomir Czub, który prowadził spotkania i głosił konferencje pomagał dziewczętom w zgłębieniu i przeżywaniu Mszy Świętej. Ona bowiem powinna być dla każdego z nas najważniejszą częścią każdego dnia i najpiękniejszym spotkaniem się z prawdziwym i obecnym Jezusem i Jego wielką Miłością.

Dziewczęta miały okazję odpocząć, razem się spotkać i zintegrować. Pomimo, że rekolekcje odbyły się w środku zimy dziewczęta doświadczyły prawdziwie wiosennej aury. Dzięki niej mogły przebywać na świeżym powietrzu /siłownia pod chmurką/ czy spacerować po rezerwacie którym jest Skamieniałe Miasto.

Przyjemne z pożytecznym

Wspólnie przeżywane pogodne wieczorki były dobrą okazją do wspaniałej zabawy i wykazania się ogromną kreatywnością i pomysłowością wszystkich dziewczynek. Organizując tego typu spotkania siostry zawsze starają się łączyć przyjemne z pożytecznym. Oczywiście nie brakło także czasu na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą, modlitwę, wspólne przygotowanie liturgii, rozmowy z księdzem i siostrami. Podczas rekolekcji odbyło się również spotkanie w kręgu Biblii, które w sposób bardzo interesujący poprowadziła s. Agnieszka Krajnik. Bardzo pomocnym “rekwizytem” okazała się mega Biblię, którą siostra sama wykonała. Dziewczynki pracując w grupach miały możliwość wykazać się pomysłowością przygotowując prace ukazujące dzieło naszego Boga Stwórcy, którym jest piękno stworzonego świata. Trzeba przyznać, że ich praca były zachwycające, a ich pomysły przechodziły wszystkie oczekiwania organizatorów.

Szczególne podziękowania należą się siostrom posługującym w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Wykazały się one ogromną troską, aby te dziewczęta, którym na co dzień służą siostry służebniczki w różnych częściach Polski. Dzięki nim dziewczęta miały możliwość przeżycia chociaż kilku dni spędzonych wspólnie na odnowie sił fizycznych i duchowych, pogłębieniu relacji z Bogiem, nawzajem ze sobą.

s. Beata Popieluch