Odkrywaliśmy Bożą obecność w pięknie gór

Życie piękne ma człowiek wtedy gdy jest otwarty na Boga

– z myślą bł. Edmunda Bojanowskiego 16 sierpnia rozpoczęłyśmy w Krościenku nad Dunajcem rekolekcyjne wędrowanie po szczytach Pienin, Gorców a nade wszystko po drogach wiary. Z dziewczętami z dalekiego Szczecinka, Gostynia, Lublina, Firleja, Warszawy, Krakowa i Tuchowa, Jasienia i Szczurowej w życiu bł. Edmunda szukałyśmy Bożych znaków Opatrzności.

 

Duchowym przewodnikiem był Ks. Sylwester Brzeźny posługujący w Limanowej. Każdego dnia centrum było spotkanie z Jezusem w Eucharystii, na osobistej modlitwie podczas adoracji i we wspólnocie. Odkrywaliśmy Bożą obecność w pięknie gór i trudzie zdobywania szczytów.

 

Rekolekcje  w Krościenku drugą odsłonę miały w Dębicy, gdzie spędziłyśmy dwa ostatnie dni uczestnicząc w uroczystościach pierwszych i wieczystych ślubów Sióstr Służebniczek. Do tej uroczystości przygotowywałyśmy się przez towarzyszenie Siostrom modlitwą, ale także przygotowaniem życzeń śpiewem i tańcem. Na czas rekolekcji Pan pozwolił nam zawiązać wspólnotę, której On przewodniczył, a przez przykład życia bł. Edmunda Bojanowskiego mogłyśmy odkrywać dar serdeczności, tajemnicę talentów jako darów Stwórcy, troski o dar życia i odkrywania Maryi w codzienności.

 

Dziewczętom towarzyszyły s. M. Ewelina Kozak, s. M. Barbara Szeliga i s. M. Katarzyna Szulc.