Nowy zarząd Rodziny bł. Edmunda w Lublinie

18 czerwca 2017 roku, Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego działająca przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie spotkała się na ostatnim spotkaniu formacyjnym przed wakacjami.

 
Po krótkiej katechezie s. Kanizji, która w tym miesiącu poświęcona była przeżywaniu Najświętszej Eucharystii na wzór Bł. Ojca Edmunda oraz o tym jak ważna jest modlitwa za Kapłanów, omówione zostały sprawy działalności naszej grupy w okresie wakacyjnym. Najważniejszym punktem spotkania były wybory nowego zarządu. Zebrani członkowie w tajnym głosowaniu wybrali nowy zarząd, w skład którego weszli:

 
Przewodnicząca – Halina Szaruga
Zastępca – Grażyna Kolasińska
Sekretarz- Maciej Morawski

 
Obecni na spotkaniu członkowie Rodziny ogromnymi brawami przyjęli wyniki głosowań. Siostra M. Kanizja Bladosz w swoim słowie podziękowała za trzy lata bardzo owocnej pracy odchodzącego zarządu naszej Rodziny, a nowo wybrane osoby poleciła opiece bł. Edmunda Bojanowskiego oraz patronce naszej parafii Maryi Królowej Polski.

 

s.M. Kanizja Bladosz