Niepowtarzalny – syn wielkopolskiej Ziemi

W ostatnia niedzielę czerwca w miesiąca wspominającym 20 rocznice beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego z modlitwą gościłyśmy w parafii pod Jego wezwaniem w Gostyniu. Bóg pozwolił nam spotkać ludzi, dobrze znających swojego patrona bo był niejako ich krajanem. W tym miejscu tak bardzo żywe staja się słowa św. Jana Pawła z beatyfikacji:

Ten wielkopolski ziemianin zapisał się w pamięci ludzi jako serdeczne dobry człowiek.

Właśnie w Gostyniu te słowa są jak najbardziej żywe i niepowtarzalne. Nasz Założyciel Edmund Bojanowski, każdego dnia pozostawił ślad dobra i zaczyn wiary na ówczesnych ulicach Gostynia i okolicy. Z miłości do drugiego człowieka założył Instytut, szpitalik, do którego sprowadził z Poznania Siostry Miłosierdzia, dla mieszkańców ubogich gotował zupę i rozdawał na rynku. Z taka sama gorliwością z jaka się modlił z taka służył i temu słowu jakże zapomnianemu służba nadał inne oblicze i piękny wzór. Miłość i cześć do Chrystusa i Niepokalanej obok służby wyróżniało go w środowisku. Bł. Edmund żyje w parafii na Pożegowie , wierni modlą się przez jego wstawiennictwo, znają i śpiewają wiele pieśni ku jego czci. Podczas sobotniego i niedzielnych spotkań na Eucharystii modli poznać historię przybycia bł. Edmunda w posłudze Sióstr Służebniczek do Boliwii. Mogli wesprzeć posługę misyjną Zgromadzenia. Pragnieniem ks. Proboszcza jest utworzenie Rodziny bł. Edmunda w parafii jako szczególny dar na 20 lecie beatyfikacji, stąd też parafianie mogli zapoznać się z działaniami i celami Kół terenowych Stowarzyszenia Dobroć jakimi są Rodzin bł. Edmunda.

Cześć Tobie naszej ziemi Synu, który świętości siejesz woń. Bogu milą ludziom zbawienną uproś u Boga wiele łask, dla parafii, dla wszystkich rodzin wzywających Twojego wstawiennictwa własne w tym miejscu i tej Rodzinie jaka jest parafii bł. Edmunda w Gostyniu.

s. M. Katarzynie Szulc i s. M. Ewelinie Kozak w modlitwie w parafii i kiermaszu misyjnym pomagały dzieci w Placówki Wsparcia Dziennego Promyki Dobra , którą prowadzi Zgromadzenie w Gostyniu.